Helgelse handlar om att bli mer lik Jesus. Gud är helig och vår kallelse är att likna honom, att leva heligt.

I ordet helgelse finns det en koppling till ordet hel, dvs. odelad och oblandad. Helgelse handlar om att ha ett odelat hjärta för Jesus. Att inte rikta sitt hjärta mot olika mål, utan mot Honom. Hebereiskans ord för helig kan också betyda stålande/skinande. Helighet har i kyrkans tradition definierats som någonting som både är fascinerande och samtidigt skrämmande. Både attraktivt och samtidigt mycket respektingivande.

Utgår från Guds nåd

En person i kyrkans historia som är en stor förebild och som var en helgad person är John Wesley. Tillsammans med sin bror (Charles Wesley) och en vän (George Whitfield) startade han på universitetet där han läste ”The holy club”, vars strävan var att stötta varandra att leva ett mer helgat liv. Wesley pressade sig hårt för detta och beskriver senare med berömda ord i sin dagbok hur han känner Guds värme och ljus komma över sitt hjärta när han hör Luthers företal till Romarbrevet föreläsas, att frälsningen erbjuds genom nåd, inte genom gärningar.

Kompromisslöst

Storbritannien är det enda land där arbetarrörelsen inte varit ateistisk; mycket tack vare de väckelser som pågick bland de ekonomiskt sämst bemedlade i samhället pga Wesleys arbete. Wesleys motto har blivit känt över hela jorden: arbeta så mycket du kan, spara så mycket du kan och ge så mycket du kan. Wesley levde själv efter detta motto; han skrev och sålde många böcker och hans sätt att hantera sin personliga ekonomi är djupt föredömlig. Han använde inte de ökade inkomster hans skrivande gav honom för att berika sig själv, utan levde på 28 pund per år hela sitt liv. Både när han var ung och tjänade 30 pund/år, men även när han blivit äldre och tjänade 60, eller senare när han tjänade 90 och till sist, när han tjänade så mycket som 30.000 pund/år, så hade han inte ökat sina levnadskostnader utan levde fortfarande på 28 pund/år. Vår tid är i stort behov av ledare som är helgade, dvs. formade av Jesus, och därför lever som de lär. Wesley sa, ge mig 12 män som är helt överlåtna till Gud, och jag skall förändra den här nationen.

I Jesus fotspår

Till de heliga i Korint, börjar Paulus Korintierbrevet (1 Kor 1:2). Sen börjar har rada upp mängden problem som finns i församlingen. Det är läromässiga problem, problem med splittring i församlingen, sexuell orenhet etc. En mycket viktig lärdom vi drar från detta är att korintierförsamlingens helighet inte berodde på dem själva, utan på att de tillhörde Herren.

”helgelse handlar mindre om mig och mer om Jesus”

Det är en vila att vara kristen, en vila från den egna strävan att göra karriär på helighetsscenen. Helgelse handlar mindre om mig och mer om Jesus. Helgelsens doft är den som kommer av Andens frukt. Frukt mognar som bekant långsamt fram och går inte att pressa eller stressa fram. Det handlar om att vara planterad, inympad, i rätt träd, och att låta trädgårdsmästaren ansa i rätt tid. Någon har sagt: grenen ska ha sitt fokus på stammen, inte på frukten. Det är utmärkande för helgon att de talar mindre om sig själva, och mer om Jesus, de förlorar sig mer i honom, som alltmer belyser tveksamheter i våra egna liv, samtidigt som han sköljer över oss med sin nåd. I mötet med helgade personer kan vi därför känna igen den omutliga kompromisslösheten med världen, tätt sammanflätad med den innerliga kärleken till medmänniskan, skapelsen och till Jesus.