Två alternativa sätt att se på en människa, så avgörande skillnad.

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Dessa ord är bland de första prästen säger när en människa har blivit döpt, när hon får sitt dopljus. Varför är det så viktigt att säga just då? ”Jag är världens ljus.” Bilden som Jesus använder är egentligen ganska självklar. Människan behöver ljus för att se klart. Utan ljus går vi vilse, och vi som bor långt uppe i norr på jordklotet blir till och med mer nedstämda på vintern. Vi vill helt enkelt ha ljust omkring oss för att trivas.

Lagens och evangeliets syn

Nu använder Jesus denna bild för att tala om sig själv. Hur tänker han då? Ganska ofta är det bra att kolla i vilket sammanhang en bibeltext står, vad som händer precis före och precis efter. Ofta kan det kasta mer ljus åt texten man vill förstå. Precis innan Jesus säger att han är världens ljus (Joh 8:12) finns berättelsen om äktenskapsbryterskan (8:3-11), kvinnan som blir tagen på bar gärning när hon är otrogen. De som tar henne (men inte mannen!) vill döma henne till stening enligt lagen, men Jesus säger sina berömda ord att den som är utan synd ska kasta första stenen. I berättelsen om äktenskapsbryterskan finns två olika sätt att se på kvinnan. Vi kan kalla dem ”lagens” och ”evangeliets”. Lagens säger: hon har syndat, alltså ska hon straffas. Evangeliets säger: hon har syndat, hon behöver förlåtelse. Eftersom detta nu händer alldeles innan Jesus säger som han gör om sig själv, har hans ord förmodligen med det att göra. Att ha världens ljus, att se världen med klara ögon, handlar om att se med evangeliets ögon och inte lagens. Man kan ju uppenbarligen välja, båda sätten är möjliga.

Vi är alla i behov av nåd

Jesus har valt, han är världens ljus. Han ser på kvinnan och på varje människa som någon som behöver hans nåd, hans förlåtelse. Evangeliet. Jesus fattar att människan behöver ljus. Vi behöver någon som ser på oss med kärleksfulla ögon, ögon som inte dömer utan upprättar.

Förlåt, döm inte

Nu sa man dessa ord till dig när du döptes: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Det betyder framförallt att det är så Jesus ser på dig, med evangeliets ögon. Han säger samma sak till dig som han sade till kvinnan: ”inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” Det betyder också att när du döptes övergick du från att vandra i mörkret till att leva i ljuset. Du erbjuds att se på världen och på dina medmänniskor med samma klara ögon som Jesus, alltså evangeliets och inte lagens. Att se med lagens innebär att fokusera på vad de borde göra, att se med evangeliets betyder att det viktigaste är vad Gud har gjort för dem. I praktiken innebär det: Om du är en förlåten syndare kan inte din medmänniska vara en förbannad syndare. Vi är alla är i behov av nåd.

Detta är givetvis en svår uppgift. Vi lever i en värld som på så många sätt vandrar i mörkret. Därför kommer du oftast inte bli tackad när du vill förlåta snarare än att döma människor. Men endast så kan världen få en aning av ljuset, av evangeliet.