Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. Joh 1:14,18

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på […], utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. 2 Pet 1:16

Kan vi veta något om Gud? Utifrån de ledtrådar om Gud som världen och människan bär på kan vi ana att Gud finns, och något om hurdan Gud är. Men hur kan vi lära känna Gud på riktigt? Det är där religion kommer in; mänsklighetens försök att beskriva Gud.

Men hur kan vi veta något om Gud? En människa har begränsad horisont. Vår livslängd och intelligens motsvarar inte uppgiften att söka och förstå den evige, allsmäktige skaparen (och då har vi inte ens nämnt problemet med vår synd)! Men det finns en annan möjlighet: uppenbarelse. Att Gud väljer att överbrygga avståndet mellan oss och sig. Vi kan inte kliva upp till Gud, men Gud kan kliva ner till oss. Detta är det unika med Jesus: Många har menat sig ha kunskap om Gud, men Jesus är den ende som sagt ”Den som har sett mig har sett Fadern” (Joh 14:9). Om du bara har en vag tro på en okänd högre makt, så är Jesus rätt väg vidare. Jesus är den punkt där Gud blir konkret, eftersom kristna, judar och muslimer skiljer sig åt just i förståelsen av Jesus. I Jesus blir Gud åtkomlig och personlig. Men innan vi kan svara på om han är Gud, kommer frågan; kan vi veta något om Jesus?

Om du bara har en vag tro på en okänd högre makt, så är Jesus rätt väg vidare

Kan vi veta något om Jesus?

Ingen person har påverkat historien mer än Jesus. Därför är det inte konstigt att många har en åsikt om honom. Jesus engagerar och provocerar. Vi kan tycka och känna olika om Jesus; men hans liv och död, vad han sa och vem han var, det är inte öppet för vilka tolkningar som helst. Vi bör hitta de bästa historiska källorna och sen bestämma oss!

Som tur är har vi ett källmaterial om Jesus som kanske är det bästa i hela antiken. Vi har Paulus brev (de tidigaste källorna), ett antal historiker (främst Josefus och Tacitus) och så de fyra evangelierna i Nya testamentet: de utförligaste och bästa källorna om Jesus.

Källkritik är oerhört viktigt. När sanning och korrekthet spelar roll duger inte lösa rykten, löpsedlar eller ljusskygga hörn av internet. Tre frågor man måste ställa sig är: 

Har personen bakom den här källan verklig kunskap att dela?

Svar: Ja. Också bland forskare som inte är kristna ser nu fler och fler att evangelierna måste skrivits ner tidigt, och av ögonvittnen. Alla fyra evangelier har på det sättet direktkontakt med händelserna de skildrar. Bättre källor kan man inte ha!

Är personen tillförlitlig?

Bingo igen! Evangelierna tar med saker som är extremt pinsamma för författarna och andra kristna ledare. Med andra ord otroligt dålig propaganda, men bra historisk källa. Plus i kanten för ärlighet!

Har informationen nått mig utan att förändras?

Ingen antik text finns i så många handskrivna kopior som Nya testamentet – fler än 5 000 bitar bara på grekiska! Därför är de skillnader som finns inte ett så stort problem; forskare kan jämföra kopior och komma nära originalet.

Lägger man ihop svaren på frågorna ser vi att vi har nära, tillförlitlig och oförfalskad information om Jesus från Nasaret. Nästa uppgift blir att förstå vem han var!

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelHimmelen
Nästa artikelEn saga och ett evangelium