Ordet from betyder enligt ordböcker ”en av gudstro präglad livshållning”. Denna betydelse, att låta tron påverka livsstilen måste ju anses vara positivt, ja nödvändigt för den som på allvar vill kalla sig kristen.

Men ordet from har inte en positiv klang för alla. Det är ett nästan bortglömt ord i vårt samhälle, med oklar betydelse för många. Ordet har använts i två olika betydelser, dels i den betydelse ovan: gudfruktig, innerlig, hängiven, ödmjuk. Dels i en mer allmän betydelse som: Mild, beskedlig, snäll, godsint, foglig, nästan mesig. Kanske har du hört uttrycket ”from som ett lamm”. Det klingar inte positivt för alla. Men ordet används ganska mycket i Bibeln, och då alltid med en positiv betydelse. Paulus skriver om de kristna i den sista tiden att ”De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft” (2 Tim 3:5, NT-81).

En rätt fromhet leder till ett kraftfyllt, dynamiskt och spännande liv med Jesus

En falsk fromhet blir kraftlös. Men en rätt fromhet leder till ett kraftfyllt, dynamiskt och spännande liv med Jesus. I mitten av förra århundradet fanns en biskop i Lunds stift som hette Nils Bolander. Han har skrivit en dikt om dessa olika typer av fromhet. Här följer några rader ur den:

Kristendomen var ett örnevangelium,
sprunget ur den högsta klippspetsens näste
på blanka störtflyktsvingar.
Men vi tuktade dess djärva fjädrar,
rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb,
och se – det blev en svart fågel,
en pratsam och tam korp.

Kristendomen var ett lejonbudskap,
ständigt på jakt efter varmt och levande byte,
ett ungt lejon av Juda.
Men vi klippte dess skarpa krökta klor,
stillade dess törst efter hjärteblod
och gjorde det till en spinnande huskatt.

Herre, tag hand om vår fromma ynkedom!
Giv den snabba örnvingar och vassa lejonklor!
Giv den doft av vildhonung och samum
och säg sedan med döpare-röst:
Detta är den seger som övervinner världen.
Detta är kristendom!

Det finns många människor i kyrkans historia som på ett djärvt sätt förenat tro och liv. I de katolska och ortodoxa kyrkorna kallar man dessa för helgon. Personer som med sina liv som exempel har kunnat möta sin tids utmaningar med ett kristet svar. De verkligt fromma.

En person som inte blev helgonförklarad men som med sitt liv var en stor förebild i att förena den kristna tron med sin livsstil, var den lutherske prästen Dietrich Bonhoeffer.

Dietrich växte upp i Berlin i början av 1900-talet. Han läste till präst och redan när han var 21 år doktorerade han. Han reagerade starkt mot sin tids liberala teologi* och skrev flera böcker om efterföljelse (en av de mest kända heter just Efterföljelse). När staten på 30-talet tog över ansvaret för teologiutbildningen startade han ett underjordisk utbildning för blivande präster. Han kämpade hårt mot nazisterna och reste ofta utomlands och informerade om nazismens rätta ansikte. Trots möjligheter att fly undan förföljelse återvände han alltid till Tyskland; ”Jag måste genomgå denna svåra tid i vårt folks historia tillsammans med Tysklands kristna”, sa han. Den 9 april 1945 avrättades han i ett koncentrationsläger av nazisterna, bara två veckor innan koncentrationslägret föll för den amerikanska invasionen, och bara en månad innan krigsslutet. Han blev dömd för högförräderi mot nazismen, som han då aktivt bekämpat i 12 år.

Jesus själv talar om tro och liv i Matt 7. Ett kristet liv som inte bygger på att göra det Jesus sagt rasar samman. Men ett kristet liv som bygger på lydnad mot Jesus står stadigt även när det stormar. Det är äkta fromhet.


*Liberal teologi: När man i sin lära om Gud inte utgår från Bibeln och den traditionella kristna läran.  

 

Foto: unsplash.com/ Ben White
Magnus Hagström
Munka Ljungby
DELA
Föregående artikelFinns det fri vilja i himlen?
Nästa artikelIngen återvändo!