Gud vill att du och alla människor ska bli saliga. Himmelen, den bästa plats man kan föreställa sig, beskrivs som saligheten. Att vara salig är att vara lycklig på djupet. Det vill Gud att du ska vara! Men vägen till denna salighet är kanske inte som vi tänker.

Salig är ett gammalt ord som inte används i dagligt tal längre. Söker man på nätet får man ca 500.000 träffar på ordet och främst då det används i uttryck tillsammans med andra ord, till exempel ”en salig blandning” eller ”en salig röra”.  

Det svenska ordet kommer från tyskan, det är besläktat med ordet säll och betyder lycklig. Vi kanske också känner igen det från ordet ”osalig”. Från bibeln är ordet kanske mest känt från ”Saligprisningarna” (från bergspredikan i Matt 5) och när det talas om ”saligheten”, i betydelsen himmelen. Ordet har inte bytts ut i den senaste svenska bibelöversättningen, Svenska Folkbibeln 2014, utan används flitigt i Nya Testamentet. Det finns en nyans av mer fullständig lycka i ordet salighet än i ordet lycka, och det är nog därför bibelöversättarna valt det istället för ”lycka.”

Vi tänker kanske inte på det så ofta, men det är Guds vilja att varje människa ska bli fullkomligt lycklig.

Vi tänker kanske inte på det så ofta, men det är Guds vilja att varje människa ska bli fullkomligt lycklig. Sug på det ett tag. Det är Guds vilja för dig att du ska få en fullkomlig lycka, och Jesus vill att du ska börja få smaka den redan här och nu, och sedan få den fullkomligt i himlen. Det är därför himlen kallas för just ”saligheten”. Och Gud vill detta för varje människa: han vill att alla skall komma till insikt om sanningen och bli frälsta.

Alla kan nog hålla med om att de vill bli lyckliga, men vi är sällan överens om vägen dit. Den vägen som Jesus visar till lycka står ofta i kraftig kontrast till hur vårt samhälle och vår kultur ser på det idag. I saligprisningarna vänder Jesus faktiskt upp och ner på det som vi oftast tänker oss om fullständig lycka. Där säger han att det är de som sörjer nu som är saliga, de ska bli tröstade. Vidare talar han om de fattiga, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet och de förföljda och så vidare. Det Jesus gör är att han pekar mot en annan lycka, en djupare och starkare lycka, än den som världen ger. Det är lyckan som Jesus ger genom att känna honom, som ingen kan ta ifrån dig, som inte ens döden kan hindra! De som sörjer nu ska bli tröstade av Gud. De som känner sig fattiga ska få i överflöd av Guds rikedomar. De som hungrar efter att vara rättfärdiga ska få Guds rättfärdighet.

Vägen till att börja få och förstå denna djupa fulla lycka redan nu är att följa Jesus. När vi gör det kan vi möta de utmaningarna som Jesus talar om, och där, mitt i utmaningen, vill han öppna våra ögon och dela sin salighet med oss. Många som lever i förföljelse kan vittna om hur de mitt i förföljelsen fylls av Jesus glädje. Minns hur Paulus och Silas i fängelset börjar sjunga lovsånger (Apg 16).

Vi kallas, i ett större perspektiv, att leva med himlen i blickfånget istället för att kräva och “ta ut” vår rätt här. Där ska ge Gud oss segerkransen och göra oss fullständigt lyckliga. Vi kallas att leva i tillit till honom som tar hand om alla våra behov och ger oss en större mättnad än någon annan kan ge. Vi kallas att gå in i kampen för Guds rike, och där behöver vi överge allt som hindrar oss att följa Jesus. Och han ger oss, steg för steg, mer och mer smak av den fullkomliga glädje som en gång skall komma i fullt mått till Guds folk. Det är dags att redan här börja öva sig i helig njutning.