För den som kommit till tro väcks ofta frågan om hur man ska tjäna Gud. Lagen är en riktningsvisare som pekar på vad vi ska sträva efter.

För en människa som inte älskar Gud blir lagen ofta förknippad med förbud. Men för den som har upplevt Guds kärlek kan lagen i stället bli en glädje. Det handlar om att få upplysning så att man kan tjäna Gud på det sätt han vill bli tjänad.

Två sammanfattningar

Det finns två olika sätt att sammanfatta hela lagen i Bibeln. Dels sammanfattas den i de tio (bud-)orden med buden om relationen till Gud och medmänniskan. Det andra sättet att sammanfatta lagen på är det dubbla kärleksbudet: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft och din nästa som dig själv.

Slutsatsen blir då att den som älskar Gud och sin nästa lever i enlighet med (bud-)orden.

Det är alltså inte möjligt att ställa kärleken till nästan i motsats till lagen. Att använda sig av lagord för att trycka ner andra och upphöja sig själv är därmed inte lagens syfte.

Vägvisare

Jesus har uppfyllt lagen och som kristna har vi del i Kristus och hans förtjänst. Med andra ord kan vi säga att vi är fria ifrån lagen. Lagen fungerar istället som en riktningsvisare. Det är något att fästa blicken på och sträva efter. Detta handlar då inte om att bevisa för Gud att man är värdig eller duktig, utan om att tjäna sin nästa och vara trogen i sina uppgifter.