Jag vet väl vad som är okej och inte okej. Inte behöver jag Guds lag. Men, jag kan inte låta bli att undra varför du handlar på ett annat sätt än jag. Lagen, som den står i Bibeln, kommer från Gud och beskriver hans vilja med våra liv.

Det finns i Bibeln en återkommande glädje över att Gud gett folket lagen. I flera psaltarpsalmer kombineras lovsången till Gud för lagen med böner till Gud om ledning.

Samtidigt befallning och vittnesbörd

Psalmen framför andra i detta avseende är 119 som använder åtta olika synonymer för Guds lag, (undervisning, vittnesbörd, befallningar, stadgar, bud, domslut, ord och tal). Guds lag framhålls som ren, som den högsta visheten och som sanning. Guds lag är alltså ett annat uttryck för Guds egen vilja om hur människan skall vara.

Guds vilja med våra liv syns i lagen

Vid närmare eftertanke är perspektiven ganska lätta att se. Världens skapare har inte låtit människan sväva i ovisshet om sin vilja med och för henne. Det finns något att vända sig till för den som söker vägledning. För detta tackar och lovar psalmisten Gud.

Lag för den som är svag

Lagen är också ett uttryck för att Gud bryr sig om den svage. I lagstiftningen finns särskilda skydd för den som är svag. Makt är inte lika med rätt. Både diktaturer och demokratier kan lätt hamna i att det makten säger ska anses vara rätt oavsett vad det är.

Helig ande lägger Guds vilja i våra hjärtan

Glädjen över att Gud uppenbarat sin lag visar sig också i veckofesten (=pingsten) som firades till minne av Sinai. Det är fascinerande att notera att Anden utgjuts över apostlarna på pingstdagen. I enlighet med löftet lägger Gud sin lag i människans hjärta i och med Anden. Resultatet är att församlingen utökas med 3000 människor (jämför med de 3000 som fick sätta livet till enligt 2 Mos 32:28).

Vi har all anledning att glädja oss över att Gud gett oss sin lag. Låt oss läsa den och låt oss lova honom för det!

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelBarnsligt glad sommar
Nästa artikelKina