En andlig ledare som blev omvänd

Den gamle Nikodemus fick en grundläggande lektion i kristen tro. En lektion alla behöver om det viktigaste som måste ske i varje människas liv.

Nikodemus var en högt uppsatt man. Han var en av 71 ledamöter i Stora rådet i Jerusalem, Israels andliga och religiösa högsta råd, en slags regering.

Han var fruktansvärt nyfiken på att träffa Jesus och begav sig därför iväg för att möta honom på natten.

Nikodemus var dessutom farisé och därmed del av en djup och krävande religion. Som farisé kompromissade han aldrig och ville att religionen skulle genomsyra allt i livet. Förmodligen var han fruktansvärt sträng när det gällde dogmer och trossatser, men tog ganska lätt på tillämpningen. Han litade verkligen på att Guds nåd styrde sakers gång och verkade i människors liv.

Samtal under småtimmarna

Nikodemus hade hört talas om Jesus, denne undergörande predikant och alla tecken han gjorde. Han var fruktansvärt nyfiken på att träffa Jesus och begav sig därför iväg för att möta honom på natten. Denne andlige ledare fick tidernas chock. Gud använde hans hunger för att ge världshistorien en av de mest grundläggande lektionerna i vad som behöver ske med människan. Nikodemus hann knappt inleda samtalet förrän Jesus sa till honom att den som inte föds på nytt, eller ovanifrån, inte kan se Guds rike. Nikodemus ganska naturliga följdfråga blev hur man kan födas igen när man är gammal. Det är ju lite svårt att krypa tillbaka in i mammas mage. Jesus förklarade då vad det var för typ av födelse han menade. Det är en andlig födelse det är frågan om. Om man inte föds av vatten och Ande är det omöjligt att komma in i Guds rike. Om man väl fötts av Anden kommer man vara som vinden, omöjlig att hålla koll på.

Stor förändring

Nikodemus frågade sen hur detta kan ske? Jesus sa då ungefär såhär: ”Jag har kommit ned ifrån himlen för att dö så att världen kan få liv. Den som tror på mig får del av det livet. Att komma till tro på mig är att bli född på nytt. Den som är född på nytt har varit med om den största förändringen som kan ske. Från att ha varit fullständigt förlorad har han fått evigt liv, från att ha varit dömd blir han räddad.”

Vi vet inte om Nikodemus blev född på nytt. Kanske var han bara en av alla dem som blev påverkad av Jesus men som aldrig kom till tro på honom. Det enda vi ser är att han senare gjorde ett försök att försvara Jesus i en debatt i Stora rådet. Vid Jesu begravning hjälpte han till med väldoftande ämnen. Det var säkert med fara för sin egen säkerhet eftersom Jesus var impopulär bland de styrande.

Läs mer om Nikodemus:

Joh 3:1–21

Joh 7.45–52

Joh 19:38–42

Födas från död till liv

Precis som med Nikodemus spelar det igen roll hur viktig, god eller medveten person du är. Du behöver födas på nytt. Att komma till tro på Jesus är den nya födelsen som den Helige Anden verkar. Det kallas födelse för att det är ett helt nytt liv. En födelse från död till liv, från fördömelse till seger, från fångenskap till frihet. Du blir en ny varelse, en kristen, en människa i Kristus. En födelse kan vara smärtsam, men för den som föds leder det till ett nytt liv, en ny existensform med nya förhållanden. På sammas sätt föds vi i Kristus till ett nytt liv med Gud som aldrig tar slut.