– evigheten med Gud till för de utvalda

Jehovas Vittnen är kända för att inte fira födelsedagar, inte göra värnplikt och inte fira jul. De missionerar genom att knacka dörr och dela ut tidningen Vakttornet. Kanske har de varit hemma hos dig?

Jehovas Vittnen menar sig vara den enda kyrkan som har förstått Bibelns budskap om vem Gud (Jehova) är och vad det innebär att Guds rike är nära. För dem handlar evangeliet om att Gud kommer att göra slut på all orättfärdighet i världen och upprätta ett fridsrike. Där ska Jesus styra tillsammans med alla som trott och levt så som Gud vill (det vill säga i enlighet med Jehovas Vittnens lära). Jorden kommer att bli som ett paradis i tusen år. Sedan kommer evigheten då de som är utvalda får vara i Guds närhet. Antalet utvalda människor är 144 000, vilket man baserar på en bokstavlig tolkning av Uppenbarelseboken. De flesta teologer menar dock att talen är symboliskt menade. Övriga troende lever vidare i paradiset medan de som inte trott utplånas.

Annan gudsbild

Enligt Jehovas Vittnen är Jesus inte evig Gud utan skapad precis innan jordens skapelse. Han är Guds son med betoning på son, alltså underlägsen och underordnad Jehova. När Jesus kallas Herren innebär det inte att han är ett med Fadern. Vid universums skapelse anses han ha varit med i form av ärkeängeln Mikael. Den helige Ande är inte en person utan ett uttryck för Guds kraft. Denna gudsuppfattning blir tydlig i den egna bibelöversättningen Den Nya Världens Bibel som på flera ställen har en annorlunda översättning än vår vanliga Bibel.

Till vardagslivet hör också att tobak, alkohol och spel om pengar är förbjudet.

När Jesus dör på korset tar han bort våra synder och öppnar vägen till det kommande fridsriket. Eftersom vi som syndar är människor räcker det med att en rättfärdig människa lider för allas skull. Man säger alltså inte att Gud blivit människa för att rädda oss, utan istället att Jesus blivit människa.   

Erkänner inte varandra

Som vi sett är det stor skillnad på den kristna kyrkans förkunnelse och Jehovas Vittnens lära, trots att samma ord och tankegångar används av båda. Och därför erkänner inte Jehovas Vittnen några andra kristna samfund som rättrogna. Den kristna kyrkan erkänner inte heller Jehovas Vittnen. Detta leder till att vittnena inte gärna umgås med andra troende.

Jul firas inte eftersom högtiden inte är föreskriven i Bibeln. Detsamma gäller födelsedagar och nationaldagar. När det gäller värnplikt hänvisar man till budet om att inte dräpa. Under andra världskriget miste flera tusen av vittnena livet i nazitysklands koncentrationsläger just därför, och detta ståndaktiga mod kan jag personligen känna beundran för.

Inga egna tolkningar

Till vardagslivet hör också att tobak, alkohol och spel om pengar är förbjudet. Iakttas inte detta kan man bli utesluten. Medlemmarna enar sig kring huvudkontorets (Vakttornet) bibeltolkningar och därför förekommer aldrig några teologiska tvister.