– energi, kristaller och Thomas Di Leva

Du kanske har varit inne i en bokhandel som även säljer stenar, kristaller och rökelse. Du kanske har varit i kontakt med en miljöorganisation som talar om Gaja – Moder Jord. Då har du mött nyandligheten – New Age.

Namnet New Age kommer av tron att mänskligheten är på väg in i en ny tidsålder. Man menar att beräkningar gjorda på stjärnornas positioner talar för detta. Nu väntar en större enhet mellan individer och folk, det ska bara finnas en enda religion och fred och harmoni ska råda.

Di Leva och energi

Grundtankarna inom New Age är ganska lika hinduismens. Gud är inte avgränsad i ett personligt väsen, utan genomströmmar allt som finns – som energi. Thomas di Leva uttrycker det så här:

”Gud finns inom oss och är omöjlig att skilja från sin skapelse. Vi är Guds dröm… och våra handlingar är Gud.”

Vi människor är alltså en del av det gudomliga. Vi ska därför dyrka vårt jag, hävdar Shirley MacLaine, en gammal Hollywood-skådespelerska som är en av New Age-rörelsens förgrundsfigurer.

Eftersom allt är en helhet påverkades vi av planeternas positioner när vi föddes.

Enligt New Age är det viktigt för oss att frigöra våra inre resurser, de rika energier vi bär på. Det kan exempelvis ske genom meditation. När vi på det sättet blir stärkta, kan vi hela andra människor genom att överföra kraft. Stenar, kristaller och amuletter kan också vara bärare av energin.

Återfödelse och horoskop

Efter döden återföds människan till ett nytt liv. Till skillnad från i hinduismen och buddhismen anses denna återfödelse vara något positivt. Livet är inte ett lidande och du kan aldrig återfödas i ett djurs gestalt. Som stöd för detta framhåller New Age-rörelsen nära-döden-upplevelser samt minnen av tidigare liv. Shirley MacLaine menar sig till exempel ha varit gift med den medeltida franske kungen Karl den store.

Eftersom allt är en helhet påverkades vi av planeternas positioner när vi föddes. Vi människor är små mikrokosmos – en återspegling av det stora kosmos. Följaktligen har astrologins horoskop viktig information om våra liv.

En alternativ livsstil

New Age ger ofta sina idéer legitimitet genom att hävda att något gammalt naturfolk tidigt kände till samma tankar. Det som är urgammal kunskap har en given auktoritet. Från nutida naturreligioner hämtar man gärna kunskap om schamanism – resor i andevärlden – som till exempel kan förekomma hos samerna.

Förutom det religiösa tänkandet inom New Age finns det många underavdelningar: miljö, fred, terapi, vegetarianism, musik och litteratur. New Age är alltså en ideologi för hela tillvaron – en alternativ livsstil. Någon samlad troslära eller kyrka finns däremot inte, snarare ett nätverk där man själv kan välja sina egna avdelningar.

På 1980-talet befarade man att många västerlänningar skulle attraheras av New Age. Så har det också blivit. Rörelsen har influerat mycket i vår kultur med allt från jag-dyrkan och Moder Jord-tänkande till kurser i att få bättre självförtroende.