– scienve fiction och hjärntvätt

Scientologerna menar att orsakerna till våra problem beror på vad som hänt i tidigare liv. Människor hjärntvättades en gång i tiden för att tro på Gud och Jesus. Med denna utgångspunkt skiljer de sig på många sätt från kristendomen.

– Hej, vill du svara på några frågor?

Det hade just varit val så jag tänkte att frågorna skulle handla om de politiska partierna. Jag svarade ja.

– Fint, då kan du följa med in här så ska du få några formulär.

Lite förvånad lydde jag honom och gick in genom en pampig port. Vi befann oss i Vasastan i Stockholm. Jag fick sätta mig ned och ta emot en tjock bunt papper med runt 200–300 frågor. De handlade om mina relationer till mina närmaste släktingar, om jag var orolig för något, till exempel när jag befann mig bland främmande människor. Efter att ha svarat ärligt på de första 50 frågorna började jag kryssa i på måfå för att bli klar.

– Jaså, är du redan klar? Då ska du få följa med här medan jag läser av dina svar.

När detta hände var jag tonåring och vågade inte säga emot. Jag blev instängd i ett rum, ensam med en bandspelare som började tala om scientologins läror. På väggarna satt planscher med trosbekännelser och visdomsord: ”Vi tror inte på någon gud eller frälsare” och ”Människan är en andlig varelse som återföds i liv efter liv”. Rummet hade små fönster högt upp på väggarna. Jag klättrade upp på ett element, öppnade ett fönster, kastade ut min väska på trottoaren och kravlade mig ut. Först efteråt förstod jag att jag blivit utsatt för ett värvningsförsök av Scientologikyrkan.

Metod för lycka

Denna ”kyrka” är en nyandlig rörelse som startades i USA. Trots att man kallar sig kyrka har man inget gemensamt med kristendomen. Grundaren, Ron L. Hubbard, var en filosofiskt och vetenskapligt intresserad science fiction-författare. Han var mycket berest, nyfiken och handlingskraftig. Hans livsprojekt var att skapa en metod som kunde göra folk lyckligare.

våra inre och yttre konflikter beror ytterst på det som den onde härskaren utsatte våra tidigare själar för.

Orsakerna till att vi människor har problem, inte lyckas förverkliga våra livsdrömmar eller har en bristfällig kommunikation med varandra, beror enligt scientologerna på händelser i tidigare liv. Men lycka och harmoni går att finna om man genomgår Scientologikyrkans behandlingsprogram (vilket kostar ganska mycket pengar). Mannen som läste av mina svar skulle säkert ha påstått att jag var i psykisk obalans och därför borde gå kurser hos dem.

Science fiction

Scientologernas bakomliggande lära är en blandning av psykologi, österländsk mystik och science fiction och trots att den ter sig ganska fantasifull är det uppenbart att den kan tilltala en och annan. Som exempel kan nämnas att skådespelaren Tom Cruise är medlem i kyrkan och dessutom ganska högt uppsatt, påstås det.

För 75 miljoner år sedan styrdes universum av en ond härskare som ville döda alla goda varelser. Han tog livet av dem med hjälp av vätebomber men eftersom själarna levde vidare behövde han förvilla dem. Det skedde i gigantiska biografer där själarna hjärntvättades med historier om Gud och Jesus. De förvirrade själarna klumpade sedan ihop sig och bosatte sig i de få kroppar som fanns kvar. Från dessa härstammar alla som nu lever på jorden. Och våra inre och yttre konflikter beror ytterst på det som den onde härskaren utsatte våra tidigare själar för. Läran innehåller alltså en allvarlig kritik mot kristendomen.