Ett av de mest genomgående temana i Skam-serien är ”hooking” och sex. Att ”hooka” med någon är detsamma som att hångla, och åtminstone i tjejgänget är det ett ständigt återkommande samtalsämne. Man vill ha någon att ”hooka” med, och det är långtifrån alltid detta leder vidare till en långsiktig relation.

SKAM-artikelserie,
del 3 av 8

Detta är en artikelserie i åtta delar av Olof Edsinger som tidigare publicerats på norska i vår systertidning iTro www.itro.no samt på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida www.sea.nu.

Insidan vill med denna artikelserie inte uppmuntra sina läsare att titta på Skam. Det finns många goda skäl för att avstå från det, även om det också finns skäl för att titta. Insidan vill istället ge redskap till dem som tittar, genom att påminna om och ge hjälp i reflektionen kring vad det är vi ser på och hur det påverkar oss.

Olof skriver: ”Målet är att serien ska hjälpa dig att förstå, men också ställa kritiska frågor till, den typ av livsstil och värderingar vi får blicka in i genom Skam.”

Självklart att man har sex

I Skam är det även självklart att de som är tillsammans har sex med varandra. Till stor del stämmer detta överens med hur de flesta norska ungdomar resonerar. Genomsnittsåldern för sexuell debut ligger på drygt 16 år, även om den generellt är något högre bland killarna. Värt att nämna är samtidigt att var tredje 25-åring fortfarande är oskuld.

Hursomhelst ligger den livsstil som Skam vill skildra långt ifrån en traditionell syn på sex och relationer. Det är också en livsstil som går på tvärs med det som är det bibliska idealet. Intressant nog väljer också skådespelarna själva att markera avstånd från delar av den bild som serien presenterar. Som Ulrikke Falch uttrycker det i en intervju med MinMote:

– Alle tror at jeg er Vilde i virkeligheten, men vi lever helt andre liv enn Noora, Sana, Vilde og Eva. Det er nok ikke like mye prat om «hooking» og festing som i serien.

Baksidan av den sexuella frigjordheten

Självklart är det lätt att vi dras med i den längtan efter närhet, lust och äventyr som präglar karaktärerna i Skam. Men flera gånger får vi också blicka in i baksidan av den sexuella frigjordheten.

Noora berättar om hur hon som 13-åring blev av med oskulden, men att hon därefter blev lämnad av sin pojkvän – med följden att hon nu inte är intresserad av vare sig ”hooking” eller sex (2:9).

Vilde är i motsatt situation: Hon känner att hon måste leva upp till det som förväntas i kulturen och är på jakt efter en kille som hon kan förlora sin oskuld till. Därför har hon ett one night stand med William utan att egentligen vara intresserad av honom som person (2:7).

Använder varandra som medel i stället för som mål

Gång på gång ser vi alltså hur karaktärerna, eller människor i deras närhet, använder varandra som medel i stället för som mål när det gäller sex. Lusten, äventyret och i vissa fall omgivningens förväntningar blir viktigare än personen.

Själv kan jag också tycka att det finns en ironi i att tjejerna vid flera tillfällen diskuterar problemet med att uppfattas som sexobjekt, samtidigt som så stora delar av deras liv kretsar kring just – sex.

Redan i seriens början kommer den muslimska Sana (som själv vill vänta med sex tills hon gifter sig) med en träffande replik angående detta. Tjejerna diskuterar hur de kan bli inbjudna till fest på en russebuss, varpå Sana helt frankt föreslår att Eva ska göra slut med sin pojkvän för att i stället hooka med en kille i trean. Hon säger: ”Norska tjejer byter sex mot pengar, popularitet och bekräftelse varenda dag. … Det är din kultur!” (1:3) Underförstått: varför blir ni så upprörda när jag säger att ni ska dra fördel av den kultur som ni redan är en del av?

I slutet av andra säsongen kastas vi in i en annan sida av sexualitetens mörka sidor, och det är när Noora vaknar upp utan kläder, och blir livrädd för att hon kan ha blivit våldtagen (2:8). Saken förvärras av att Williams bror Nikolai försöker utnyttja hennes underläge, och dessutom har tagit en bild när hon ligger naken i Williams säng. Lyckligtvis visar det sig inte vara så illa som Noora tror, men i verkliga livet vet vi ju att både sexuella övergrepp och bilder som börjar spridas i sociala medier är en risk att räkna med.

Sex är Guds gåva

Det bibliska perspektivet på sex är att det är något gott och en Guds gåva, men också att vi lätt kan börja skada oss själva och varandra när vi kopplar bort den från sitt större sammanhang av äktenskap och familj.

”Detta är Guds vilja”, står det i Bibeln, ”att ni helgas, att ni avhåller er från otukt [alltså sex utanför äktenskapet], och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder” (1 Thess 4:3–6).

Guds nåd och förlåtelse räcker 

Skam skildrar en grupp ungdomar som ofta har mycket fina ideal i fråga om vänskap och relationer, men som på ett farligt sätt är styrda av sin längtan efter sex. Personligen tror jag att det finns en bättre väg att gå. En smalare väg, men som i längden ger en god utdelning också i fråga om personligt välbefinnande. Som aposteln Paulus uttrycker det hela: ”Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig. … Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!” (1 Kor 6:12, 20).

Det är aldrig för sent att börja vandra denna väg av helighet och renhet. Och Guds nåd och förlåtelse räcker till för att lämna även våra sexuella synder bakom oss.