Sonens alter ego – den helige Ande

Vad är det första du tänker på när du hör ”den helige Ande”? Kanske tänker du på vad den helige Ande gör i oss och genom oss, att han formar oss, utrustar oss och använder oss. Då kan man ju fråga sig varför han gör allt det där. Vad är hans agenda, hans mål? Svaret kan sammanfattas i ett ord: Jesus.

Mot slutet av sin tid på jorden började Jesus tala om den helige Andes utvidgade tjänst. ”Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er”, förklarar han för sina lärjungar. De flesta av oss skulle nog ha invänt att vi hellre hade haft Jesus kvar och kunde prata med honom direkt, men själv är han alltså övertygad om motsatsen. Anden kallar han för ”en annan Hjälpare” (14:16) och avser med det en annan av samma slag som sig själv. Den helige Ande är med andra ord Sonens alter ego.

Den helige Andes överbevisning genom Ordet

Den helige Ande är verksam under hela Gamla Testamentets tid. Ändå sker något avgörande vid den första pingstdagen, då den helige Ande utgjuts och låter kyrkan träda fram i synlighet.

Bakgrunden till detta, förklarar Johannes, är att Jesus blivit förhärligad. Det blev han genom korset, uppståndelsen och den himmelsfärd då Kristus kröntes till kung över allt i himlen och på jorden. När det verket var slutfört återstod för Anden att verkställa dess resultat genom att skapa tro på det i människors hjärtan. Den helige Ande låter Ordet bli till överbevisning om rättfärdighet, hopp och evigt liv. Han tar det som är Jesus Kristus – hans budskap, hans karaktär och hans räddningsinsats för mänskligheten – och uppenbarar honom ännu djupare och fullare för människor. Den helige Ande är strålkastaren som lyser på Jesus. Det den helige Ande förkunnar är det som Jesus sagt och visat på.

Vinden

Den helige Ande liknas vid en vind. På pingstdagen uppenbarar han sig som en stormvind. För sådan är den helige Ande. Han visar oss på våra brister och att vi inte klarar oss utan Jesus. Den helige Ande vill bryta ner allt som är murket och dödfött i kyrkan och i våra liv.

Men den helige Ande är också den varma vinden som kommer med nytt liv i kyrkan. Den vinden får vi ta emot och fyllas av. När vi gör det får vi förnyad glädje över Kristus försoning, större lust att läsa Bibeln och att be, och en ny iver att vittna om Kristus och tjäna honom.

Den helige Ande helgar

Andens nya liv kan upplevas på ett väldigt påtagligt sätt. Människor vittnar om hur de fått hela sina liv förvandlade och blivit berörda av en inre glädje och tacksamhet som inte vill ta slut. För de flesta av oss är den helige Andes verk dock snarare ett stilla växande på dopets grund. Samme Gud som får eken att växa tyst och solen att stiga ljudlöst arbetar också med tron i det tysta, långsamma och inte alltid så dramatiska.

Genom församlingens liv, dess gudstjänster och medlemmar, formar den helige Ande människor och gör dem mer lika Jesus. Hos Jesus mötte människor aldrig ett överilat, tanklöst ord, aldrig en oschysst gliring, aldrig en avsnäsning eller fientlig reaktion. Jesus var helgad, heliggjord av den helige Ande. Han var god.

Även om vi inte kan bli syndfria kan den helige Ande låta oss växa i vår tro och bära frukt i kärlek, glädje och frid. Vår uppgift är att släppa igenom Guds handlande så att vi får fyllas av Jesus sinne.

Den helige Ande utrustar

I Första Korintierbrevet 12 och Romarbrevet 12 finns exempel på nådegåvor som den helige Ande ger. Andens frukt är visserligen viktigare än Andens gåvor – det är ju en människas karaktär som gör att vi kan lita på honom eller henne – men också gåvorna behöver vi.

Vissa gåvor förmedlar den helige Ande genom personligheten. En människa blir en god talare eller omsorgsfull till sättet. Andra gåvor förmedlas i en viss situation när man går i tro. Till exempel kan man få ta emot vishet i ett svårt läge eller förmåga att be i tro på Guds makt och omsorg över någon som är sjuk. Sina nådegåvor ger oss den helige Ande alltid i vår svaghet. Att det är gåvor betyder att vi inte äger dem själva, utan är beroende av honom i vår utövning.

Tanken med Andens frukt är inte att vi ska äta den själva. Den finns till för andra och skapar en god miljö för människor omkring oss. På samma sätt är Andens gåvor till för församlingen. Poängen är inte att vi ska bli märkvärdiga, utan att Gud får betjäna och bygga upp sin församling.

Den helige Ande i oss

Utan den helige Ande skulle det inte finnas något evangelium, ingen tro, ingen kyrka eller kristendom överhuvudtaget. Den helige Ande är den tysta förutsättningen för allt. Genom honom är Kristus inte bara med oss i livet – han är i oss. I all vår egen litenhet uppmanar han oss att hämta styrka ur det flöde av himmelskt liv som bor i oss. ”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Vi får kippa efter Anden och veta att Kristus bor i oss!