Ordet ”helig” används mer än 600 gånger i Bibeln och är en av Bibelns vanligaste beskrivningar av Gud. Om vi ska få en rätt förståelse av Gud måste vi lära oss vad det innebär att han är helig.

Hur skulle du börja att beskriva Gud? Jag slår vad om att ”helig” inte är det första ordet du tänker på. Ändå är betydelsen av ordet ”helig” så enkel och uppenbar: helig betyder ungefär ”annorlunda” eller ”avskild”. Att Gud är annorlunda måste vara något av det mest självklara man kan säga om honom, men det tål att tänkas på. Att Gud är avskild från sin skapelse, betyder att den här världens fel och brister liksom inte kan klistras fast på honom; han är totalt oförstörd. Tack vare att Gud är avskild från sin skapelse kan han bryta in i den med räddning och hjälp. Om Gud bara vore en del av systemet; hur skulle han då kunna rädda?

vi behöver påminnas om att Gud är helig och bli mer ödmjuka inför honom

Helighet = renhet

”Helig” är också ett moraliskt ord. Det betyder avskild från synd, ondska och smuts. Helighet har med renhet att göra. Syndafallet (1 Mos. 3) drabbade hela världen; men det drabbade inte Gud. Gud är fortsatt alltigenom god och ren. Sen dess är Guds helighet en orsak till distans mellan honom och oss. Problemet är inte Guds helighet i sig, utan att vi genom synden har gått miste om härligheten från Gud (Rom. 3:23). I våra hjärtan finns attityder och tankar som inte tål Guds helighet. Därför gör Guds helighet att vi måste frukta Gud; liksom Adam och Eva har vi en benägenhet att gömma oss för Guds ansikte.

Helighet och fruktan

Har du tänkt på att när Gud eller hans änglar möter människor, säger de ofta var inte rädda…? (till exempel i Luk. 2:10) I mötet med Guds helighet reagerar människor med fruktan, det vill säga beundran, respekt och rädsla. Jesaja säger: jag är förlorad, ty jag har orena läppar … och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot (Jes 6:5).

Förut var det vanligt att beskriva en kristen som ”gudfruktig”. Det är något positivt; det betyder att man insett Guds helighet och sin egen position inför honom. Idag är det vanligare att vi betonar Gud som vår bäste vän än som någon vi bör frukta. Självklart måste man ha en balans här, men jag vill nog påstå att vi behöver påminnas om att Gud är helig och bli mer ödmjuka inför honom. Guds helighet och en sund gudsfruktan kan till exempel motivera oss att göra gott trots att det tar emot eller väcker motstånd, men också att söka hans förlåtelse när vi inte valt det goda.

Guds helighet i oss

Men gudsfruktan är ändå bara början. Den är det rätta gensvaret på Guds helighet; men i slutändan är Guds avsikt att vi ska dela hans helighet. Bibelns vanligaste befallning är ”var inte rädd”. Guds goda nyheter är att Jesus kommit för att genom sin död och uppståndelse ta bort den synd som skiljer oss från Gud. Tack vare Jesus bor Guds helighet i oss, därför kallar Paulus sina kristna vänner just ”heliga” (till exempel i Ef. 1:1).

Helighet är alltså en av Guds utmärkande egenskaper, en som vi måste försöka förstå och ta till oss. Den får leda oss till beundran och till fruktan för honom, men också till tacksamhet för att han vill låta sin helighet innesluta oss. Men mer om detta i nästa del; då handlar det om att Gud är kärlek.

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelMycket mer än ägg
Nästa artikelGud sa, och det blev