I det senaste numret av Insidan skrev vi om abortdebatten som uppstod mot slutet av EU-valrörelsen och som blossar upp emellanåt i Sverige. I den här artikeln förklarar vi varför kristna har varit och bör fortsätta vara kritiska till abort. Det hör samman med två grundläggande kristna övertygelser: att vår Gud är livets Herre och att människan är skapad till Guds avbild.

Gud är livets Herre

Gud är livets skapare och upphovsperson – det finns ingen mer fundamental sanning i kristen tro än denna. Gud satte inte bara igång universum på ett avlägset och opersonligt sätt. Bibeln beskriver hur Gud var personligt och aktivt involverad i livets mångfald (1 Mos 1:30) och särskilt i människans tillblivelse (1 Mos 2:7). Därför tillhör allt levande Gud (Ps 24:1), det vill säga Gud har makten och rätten över livet och även över döden när den gjort sitt intrång i skapelsen genom synden (1 Mos 3:19). 

Människan är Guds avbild 

Att människan är skapad till Guds avbild tillhör också något av det viktigaste Bibeln lär oss. Man och kvinna har ett värde och en värdighet som inte är baserad på funktioner eller förmågor, dessa är djupare grundade i människans natur som Guds avbild (1 Mos 1:26-28). Som Guds avbild uppmanas människan att värdesätta och värna livet precis som Gud själv gör (Du ska inte mörda 2 Mos 20:13), men får inte del av Guds rätt att ge och ta liv utom i mycket speciella situationer (1 Mos 9:5-6). Människans mål är liv – evigt liv – med Gud (Joh 3:16), och Guds frälsning innebär Guds seger över döden (2 Kor 5:4). 

Ofödda människor är också människor

Övertygelserna ovan är specifikt kristna. Alla människor delar inte tron på Gud som vår skapare eller att människan är Guds avbild. Samtidigt är det ett obestridligt faktum att en abort involverar en ofödd människa. Från befruktningens ögonblick existerar en ny människa, med en komplett uppsättning kromosomer tagna både från mamman och pappan. Fostret är alltså inte bara en del av mammans kropp, för barnet har en annan genetisk uppsättning än mamman. 

Abort innebär att vi tar oss en rätt över liv och död som inte är vår, och tar livet av någon skapad till Guds avbild.

Bibeln bejakar det faktum att det ofödda barnet är en människa och beskriver ofta ofödda barn som personer (Job 31:15, Hos 3:12, 1 Mos 25:23-26, Ps 22:10, Ps 51:5), till och med personer i vilkas liv Gud verkar redan innan deras födelse (Dom 13:3-5 och Luk 1:35). 

Slutsatsen för en kristen måste bli att abort innebär att vi tar oss en rätt över liv och död som inte är vår, och tar livet av någon skapad till Guds avbild. Att detta pågår i vår värld borde utan tvekan röra oss oftare och djupare till sorg, och kristna gör rätt i att försvara de oföddas rätt till liv. 

Förlåtelse och följdfrågor

Gud är god och full av nåd. Gud kom till vår värld och led själv döden i vårt ställe. Gud som förlät till och med de som tog hans eget liv på korset (Luk 23:34), har förlåtelse som räcker till för allt och alla som ber om den. Om du på något sätt medverkat till en abort (som gravid, som pappa till barnet, som vårdpersonal); bär inte den bördan själv utan ge den till Jesus.

En fråga så komplex som abort väcker självklart massor av följdfrågor. Hur ska vi kristna leva i ett samhälle där abort är lagligt och utbrett? Hur kan vi kommunicera sanning med nåd? Hur kan vi stötta dem som känner sig oförmögna att ta hand om barnet de oväntat bär inom sig? 

Allt detta kan och bör vi diskutera. Men vi ska inte låta komplexa följdfrågor förvirra oss i det väsentliga: det ofödda barnet är Guds avbild med rätt till liv. 


Har du frågor eller kommentarer hör gärna av dig till oss!