Betydelsen av ordet ”synd” är ibland svårt att förstå sig på. I vårt samhälle verkar många tro att allt som är roligt är synd enligt oss kristna. Detta är givetvis fel. Synd är när vi bryter mot Guds vilja med våra liv. Gud har skapat oss och han vet vad som är bäst för oss. Han har därför satt upp gränser och riktmärken som ska hjälpa oss att leva. När vi bryter mot detta skadar vi i grunden oss själva, men oftast begriper vi inte det.

Alla människor som föds ärver en förmåga att synda; alltså att gå bort från Gud och bryta mot hans vilja. Det brukar i kyrkan kallas för arvssynd. Det betyder att alla människor är syndare och har behov av försoning! På det sättet är vi helt jämnställda inför Gud. Men å andra sidan är den som är kristen försonad och förlåten. Genom dopet och tron på Jesus har vi fått Jesus syndfria liv som en gåva och då är vi rättfärdiga inför Gud.

Nu gällde frågan om alla synder var lika hemska i Guds ögon. Nej, jag tror inte det. Bibeln nämner en del saker som särskilt allvarliga. Men jag upprepar – om det finns gradskillnad på synder så är vi ändå alla syndare som behöver förlåtelse. Ingen synd gör att Gud ser mellan fingrarna utan all vår skuld blev lagd på Jesus som dog för alla våra synder på korset. (Jes 53:5)

Vad är det då Gud anser särskilt allvarligt? Frågan är väldigt svår att svara på eftersom om jag tar upp något som särskilt ”hemskt”, som frågeställaren skriver, så kan man lätt få intrycket att annat inte är så farligt. Men nu är frågan ställd och om jag ska våga mig på att nämna tre ting som verkar vara särskilt svåra synder så är det följande:

* Högmod – att vara trotsig inför Gud. Att inte bry sig om att Gud är den han är och bara ha sig själv i centrum. Egentligen kommer all synd från högmodet eftersom högmodet tar bort fruktan/respekten för Gud och hans goda vilja.

* Att leda någon annan medkristen bort från Gud – Jesus säger att ”den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup”. Av sammanhanget i Matt 18:6 tror jag att man ska förstå det Jesus säger på två sätt. Dels handlar det om det djupa allvaret i att skada ett barn och dels handlar det om att leda en människa bort från Gud.

* Synden mot den helige Anden. Det är den enda synden för vilken det inte finns någon förlåtelse (Luk 12:10). Det är den helige Anden som under livet kallar och drar oss emot Gud. Därför tror jag att detta bibelord är ett exempel på att under ett helt liv säga nej till Andens maningar att komma till Jesus, och då får vi ju inte förlåtelse.

Men kom ihåg: Även om vi misslyckas gång på gång så är Faderns famn alltid öppen för den som vill komma till honom. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel (Sef 3:17).

Martin Jonsson

Foto: Aidan Meyer
Martin Jonsson
Präst, Varberg Svarade på läsarnas frågor i "Frågar du så svarar vi" mellan 2007 och 2016.
DELA
Föregående artikelGuds barn
Nästa artikelBra och omoderna ord: Kysk