På den första frågan är svaret kort: Ja! Hela Bibeln – GT:s 39 böcker och NT:s 27 böcker – betraktas som Guds ord i hela den kristna kyrkan. Bibeln är som ett brev som Gud har skickat till oss människor När du och jag skriver ett brev så skickar vi inte iväg det om vi inte är nöjda med vad som står i det. På samma sätt så är Gud ”nöjd” med sitt brev till oss – det som står i Bibeln står där för att Gud vill att det ska stå där! Det är hans hälsning till oss. Bibeln är alltså Guds ord till 100%.

Samtidigt är Bibeln mänsklig – till 100%. Hela Bibeln är skriven av människor som skriver i sin tid och i sina sammanhang. Det är därför vi känner igen oss när vi läser Bibeln – den handlar om människor av kött och blod som har erfarit levande Gud på något sätt.

Men om Bibeln är skriven av människor hur kan den då samtidigt vara Guds ord? Bibeln är Guds ord eftersom Gud har inspirerat de som har skrivit. ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud…” (2 Tim 3:16). Ordet för ”inspirerad” kan också betyda ”utandad” vilket är vad Bibelns ord är; alltså utandat av Gud.

Den andra frågan är lite svårare. Vad i Bibeln gäller oss idag? Vad är viktigt att följa idag?

Det mest grundläggande för en kristen, vad gäller förståelsen av Bibeln är att den ska läsas ”genom Kristus”. Det är Jesus som är Bibelns ”kärna och stjärna”. Det är alltså Jesus som är Bibelns viktigaste budskap – liksom det är kyrkans budskap – han har kommit till världen som vår frälsare och försonare. Allt i Bibeln måste därför förstås utifrån denna viktigaste delen av den kristna tron.

När det gäller etiken, Guds bud för ett gott liv m.m. så kan man ofta se av sammanhanget om det gäller alla människor i alla tider eller om det är bundet till just den tid den handlar om. När det gäller många av lagarna i GT så är dem knutna till det judiska folket. Mose lag är i stort sett inte vår lag utan den ska uppfyllas av det judiska folket. Undantaget är bl.a. 10 Guds bud som Jesus upprepar i sin undervisning.

Paulus kan ibland hänvisa till någon lokal sedvänja när han argumenterar för en viss sak – och då är det troligt att det gäller bara hans tid. En annan gång kan han lägga hela sin apostoliska auktoritet bakom orden och säga att det han talar om är ett Herrens bud – och då gäller det även idag.

Det bästa sättet att förstå sådana här viktiga frågor är att läsa Bibeln tillsammans i en ungdomsgrupp, med en kompis eller gå och fråga någon som man tror kan lite mer. Och det bästa av allt är att om du vill vara en lärjunge till Jesus och tror på honom – då kommer du få allt mer av den helige Ande som hjälper dig förstå undan för undan vad Gud säger i sitt ord!

 

Foto: Aidan Meyer
Martin Jonsson
Präst i Varberg. Svarade på läsarnas frågor i "Frågar du så svarar vi" mellan 2007 och 2016.
DELA
Föregående artikelBra och omoderna ord: Plikt
Nästa artikelEtt brev från pappa