Jag har hört många predikanter som har sagt att Gud är god och att han inte kan göra ont, bara använda sig av ondskan. Men i Bibeln verkar det ibland som att Gud själv gör ont, till exempel när han skickar plågor på egyptierna. Hur går det ihop?

Frågan som ställs till Insidan denna gång bygger på påståendet att många predikanter ”har sagt att Gud är god och att han inte kan göra ont…”. Den första frågan vi måste ställa oss är om dessa påståenden är sanna. Givetvis håller jag med om att Gud är god! Han är till och med all godhets källa. Allt gott, rent och kärleksfullt kommer från Gud (Jak 1:17). Han älskar alla människor lika mycket och vill väl mot alla.

Det andra påståendet är faktiskt inte lika självklart – det att Gud ”inte kan göra ont”. Svårigheten ligger i perspektivet – hur vi ser på vad som är ont. Det är ju inte säkert att det som för oss verkar vara något ont, djupast sett är något ont ur Guds perspektiv.  Men givetvis finns det också mycket av det som vi betraktar som ont som verkligen är ont också ur Guds perspektiv.

Vi känner till en hel del om Gud genom det som Bibeln berättar. Gud har talat till oss genom Jesus och han har berättat hur en människa kan bli räddad och få komma in i gemenskapen med honom. Men det finns också mycket av Gud som vi inte känner till eftersom Gud är Gud och vi är människor! Gud är alltid större än våra tankar och uträkningar.

Därför är det svårt för oss att alltid förstå varför Gud gör si eller så. Ibland verkar det som om Gud har glömt oss och det onda som händer blir obegripligt om det finns en Gud som älskar oss. Men då ska vi komma ihåg att Gud ALLTID kan vända det onda som händer oss till något gott. Det betyder inte att vi tycker att det som hände var bra men det kan få betyda att vi accepterar det förflutna och går vidare i livet med Guds omsorg, läkedom och helande.

Det onda finns i världen för att det finns en ond makt, djävulen. Precis som Gud är all godhets källa så är djävulen all ondskas källa. Det står mycket i Bibeln om att Gud beskyddar oss från det onda – i synnerhet om vi tror på honom och håller oss nära honom. Men då och då händer det att Gud tar det onda i sin tjänst för ett ”högre syfte”. Du som ställde frågan tog de tio plågorna som Gud sände över Egypten som ett exempel och det är just en sådan händelse jag menar. Gud använde dessa plågor för att Farao skulle släppa Israels folk. Annars hade de dött i sitt slaveri och löftet om Messias, som fanns bokstavligen i deras säd, hade dött innan han ens hade blivit född. Nu blev Israels folk befriat, på grund av plågorna och Messias kunde födas till väldens frälsning.

Som sammanfattning kan man säga att Gud är god och alltid vill det bästa för oss. Han älskar ju oss. Men ibland använder Gud det onda för sitt syfte och många gånger förstår vi inte varför utan får leva med vissa frågetecken, kanske hela livet. Ibland blir vi utsatta för fiendens attacker och då kan Gud i sin suveränitet vända det onda till något gott.

Gud tappar aldrig greppet om dig. Han vill ta hand om ditt liv och välsigna dig vad som än händer.  För Jesus Kristi skull!!

Martin Jonsson, Varberg

Foto: Aidan Meyer
Martin Jonsson
Präst, Varberg Svarade på läsarnas frågor i "Frågar du så svarar vi" mellan 2007 och 2016.
DELA
Föregående artikelEscuela Biblica
Nästa artikelBra och omoderna ord: From