Varför är tungotal och andra andliga gåvor mycket vanligare i vissa kyrkliga sammanhang än andra, är inte den helige Ande lika närvarande överallt?

Det är den helige Anden (DHA) som leder Kyrkan, som ger oss den kraft vi behöver och som utrustar församlingarna med de gåvor som behövs för att Guds rike ska spridas i denna värld.  Andens gåvor är något som fanns med redan från början när Kyrkan växte fram för 2000 år sedan. Men av flera olika skäl så kom så småningom Andens gåvor i skymundan och det mesta av församlingarnas andliga ansvar hamnade på prästerna.

För cirka 100 år sedan startade en förnyelse i den kristna Kyrkan. Denna förnyelse tog sin början i det som senare skulle komma att heta Pingströrelsen men efterhand spred sig denna förnyelse i flera olika kyrkliga riktningar. Idag finns denna förnyelse i praktiskt taget alla kristna samfund på jorden.

Guds helige Ande är närvarande överallt där människor har tagit emot Jesus som sin Frälsare.

Denna förnyelse kallas oftast för den karismatiska förnyelsen och det kommer av det grekiska ordet charisma som betyder nådegåva. Det handlar alltså om att återupptäcka Andens gåvor, nådegåvorna, som Gud vill ge till alla kristna för att församlingarna ska fungera bättre på alla sätt!

Den nådegåva som är mest omtalad är tungotalet vilket ju också visar sig i din fråga.

Nu undrar du varför Andens nådegåvor är vanligare i vissa kyrkliga sammanhang. Det beror sannolikt på att man där har varit mer öppen för den karismatiska förnyelsen. Man har troligen i de sammanhangen talat mycket om Andens nådegåvor och varit öppen för att ta emot dem. Det kan innebära att man till exempel inte bara talar om att Jesus kan göra människor friska utan man ber också konkret för de som önskar ett helande. Det kan också innebära att man talar om att vara öppen för profetiska tilltal från DHA och sedan övar i att lyssna till vad Anden säger till var och en.

Den andra delen av din fråga är lite svårare – ”är inte DHA lika närvarande överallt?”. Jag tror inte man ska tänka att Anden är olika mycket närvarande i olika sammanhang – Guds helige Ande är närvarande överallt där människor har tagit emot Jesus som sin Frälsare. DHA är den tredje personen i den gudomliga Treenigheten och Gud är ”aldrig långt borta från någon enda av oss” (Apg 17:27). Guds Ande är alltid större än vad vi kan tänka eller ana.

Foto: Aidan Meyer
Martin Jonsson
Präst i Varberg. Svarade på läsarnas frågor i "Frågar du så svarar vi" mellan 2007 och 2016.
DELA
Föregående artikelJoni Eareckson Tada
Nästa artikelEn paus från hängmattan