Jag äter för att jag ska kunna leva och vara frisk. Jag tänker inte alltid på att jag måste älska det jag äter, eller att det alltid känns bra att äta. Ändå äter jag regelbundet, för jag vet att jag behöver det för att leva. 

Så kan jag se på bibelordet. Mina känslor eller tyckanden spelar inte så stor roll. Gud har ett budskap till mig. Han vill säga mig något.

Själv har jag funnit den största glädjen i bibelläsningen när jag utsatt mig för undervisning eller bibelstudium koncentrerat under en längre tid. Jag rekommenderar dig alltså att åka på läger, retreater, bibelskola och så vidare, och då använda din bibel aktivt. Att få se vilka oerhörda djup den har är mycket trosstärkande. Det jag fått då hjälper mig de dagarna jag sitter där hemma och inte ens kommer ihåg vad stycket jag nyss läste handlade om.

Det brukar också ge mycket att i grupp, eller själv, läsa en förklaring till bibeltexten* eller använda en studiebibel. För att få mer flyt i läsningen kan du välja en mer lättläst bibel (till exempel The Message på svenska eller Nya Levande Bibeln). Kanske kan du skriva upp sådant du tyckte var intressant eller som talade till dig i en anteckningsbok. Jag tycker om att stryka under i Bibeln och göra små anteckningar i marginalen.

Sedan rekommenderar jag att ha en bra bibelläsningsplan att följa. Läs gärna tillsammans med någon eller några andra, och peppa varandra. Själv använder jag just nu ”Anta utmaningens” plan (www.antautmaningen.se), där man kan välja att läsa olika mycket varje dag. De har också en Facebookgrupp där man kan dela känslor och frågor med varandra.

Ät! Det ger dig den kraft du behöver – även om det många gånger inte är så ”festligt”! Och be till Gud att hans Ande ska öppna bibelordet för dig. Sådana böner vill han gärna svara på.

Psalm 19:8-9
Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv.
Herrens vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa.
Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat.
Hans bud är klart, det upplyser ögonen. 

 *Några förslag:
Bo Giertz förklaringar till Nya testamentet
Bibelguiden från Bibeln idag (www.bibelguiden.se)
Steg för steg genom Gamla Testamentet (inte en strikt bibelförklaring, men den ger mycket och ofta rolig fakta)

Bodil Månsson