Det har funnits tider i kyrkans historia då domen har varit väldigt aktuell och något som människor tänkte mycket på. Ibland var det till och med så att människor förknippade tron på Gud med rädsla för straff och dom.

Idag är det nästan tvärtom (i kyrkan är vi ju väldigt bra på att köra i diket). Man kan ibland få intrycket att Gud beskrivs som trevlig istället för helig. Därför är det viktigt att vi vet vad Bibeln säger om domen.

Gud är helig och han har skapat hela världen och alla människor. Detta är det grundläggande vad gäller människans förhållande till Gud. Efter livet på jorden ska alla människor stå till svars för hur vi har levt våra liv. Och vi lever bara en gång på jorden, inte flera. Yolo. Vi människor ska möta Gud som är helig och problemet som då uppstår är att ingen av oss är fri från synd. Vår synd och skuld går inte ihop med Guds helighet och godhet. Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från GudRom 3:23.

Men kan inte Gud se mellan fingrarna med vår synd? Nej, det går inte ihop med den beskrivning av Gud som vi finner i Bibeln. Domen är ett uttryck för att Gud respekterar människans fria vilja och tar henne på allvar. Vi har fått ett stort ansvar som människor och det blir tydligt när Gud en dag ska göra räkenskap över våra liv.

Domen är också ett uttryck för det godas seger. Den fullkomliga rättvisan ska segra en gång för alla och allt mörker och ondska måste vika undan för Jesus när han kommer tillbaka. Det blir till sist det goda som segrar genom domen som förvisar mörkret.

Genom Guds dom blir det också tydligt att Gud har all makt. Det är han som har skapat oss och himlen och jorden är hans. Det stora, som vi ibland glömmer bort, är att det överhuvudtaget finns en räddning genom Jesus. Vi tar det kanske för självklart, men Gud är suverän och han gör vad han vill med sin skapelse och nu har han valt att rädda oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son…” Joh 3:16.

Till sist det viktigaste. Det är Jesus som dömer oss människor en dag. Han är den som vet hur det är att vara människa, han har prövats på alla sätt (Heb 4:15), han har burit våra synder i sin egen kropp (1 Petr 2:24) och det finns ingen som älskar oss mer än han gör. Och samtidigt är det helt avgörande om vi har lagt våra liv i hans händer eller inte eftersom vägen till Gud går genom Jesus (Joh 14:6).

Martin Jonsson, Varberg

Foto: pixabay.com
Martin Jonsson
Präst, Varberg Svarade på läsarnas frågor i "Frågar du så svarar vi" mellan 2007 och 2016.
DELA
Föregående artikelFint att vara kristen i Ghana
Nästa artikelFlyktingkrisen