I vår tid verkar det vara ganska många människor som tror att det finns änglar; och det gäller även många av de som säger att de inte tror på Gud eller på Jesus. Änglarna framstår nog som ganska kravlösa och ofta kan man höra låtar som handlar om änglar och änglakitsch säljer som aldrig förr.

Men är det rimligt att tro på änglar över huvud taget?

Ja det är det! Bibeln är full av änglar och den kristna tron har alltid räknat med änglarnas existens.

Änglarna tillhör andevärlden vilket betyder att de vanligtvis inte syns men finns ändå. De har ingen fysisk kropp – Bibeln säger istället att de är ”andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen” (Heb 1:14). Änglarna att alltså andevarelser som Gud sänder för att hjälpa oss att bli frälsta.

Nu gällde det frågan om alla människor har en skyddsängel.

Änglarna har enligt Bibeln lite olika uppgifter och ibland lite olika benämning. Det finns t.ex. de änglar som lovsjunger inför Guds tron i himlen och de kallas för Serafer, se Jes 6. Många andra av Bibelns änglar är budbärare och ordet ”ängel” betyder just budbärare. Den mest kände av dessa änglar är ärkeängeln Gabriel som bl.a. är den som berättar för Maria att hon är utvald för att föda Guds son.

Jesus är en särskild vän för den som är svag och liten i världens ögon. Vid ett tillfälle talar han om allvaret med att förleda ”en av dessa små som tror på mig” (Matt 18:6). Han avslutar detta sammanhang med att säga ”att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte” (Matt 18:10). Just den bibelversen skulle kunna tyda på att man har en ”egen” ängel i himlen och att de som är ”små” i världens ögon – i detta sammanhang handlar det om de som ödmjukar sig som ett barn och tror på Jesus – har sina änglar närmast Gud.

Det finns alltså stöd i Bibeln för att tänka sig möjligheten att vi har alla minst en ängel som beskyddar oss och som finns till vår hjälp. Men vi ska inte söka upp änglarna eller tala med dom. Dom kommer om vi behöver. Vi ska söka Guds ansikte och vi ska be till honom och ingen annan.