Denna viktiga fråga om frälsningen är bäst att dela upp i två delar, i ett objektivt och ett subjektivt perspektiv.

Objektivt

Den fasta och stabila grunden för vår frälsning är en historisk händelse, nämligen korsfästelsen av Jesus från Nasaret år 30 eller 33 e.Kr. Jesus är Guds son och därför var Gud i Jesus när han dog och försonade världen med sig själv (2 Kor 5:19). Detta är en objektiv händelse som redan har ägt rum, och den händelsen förändrar allt för alltid. Därför är dagen då Jesus dog på korset den dag då du och jag blev frälsta! Jesus är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens (kosmos), som det står i 1 Joh 2:2. Detta innebär att det grundläggande svaret på frågan i rubriken är att du blev frälst den dag Jesus dog på korset för dina synder. Jesus sa till och med Det är fullbordat just innan han dog.

 Subjektivt

Denna frälsning som Jesus vann åt oss är ett erbjudande åt mänskligheten. Det är genom att ta emot budskapet och tro på Jesus som frälsningen når just mig och detta är en förutsättning för att jag ska bli räddad (Joh 3:16 och Rom 10:9). Men hur går detta ihop med att jag blev frälst när Jesus dog på korset? Hur går detta subjektiva i min tro ihop med det som har skett objektivt på korset? Svaret är att det inte går helt ihop, båda perspektiven är lika sanna och måste finnas med. Men ur vårt mänskliga perspektiv är det viktiga att vi tar emot Jesus och det han har gjort för oss. Den som gör det kan vara säker på sin frälsning, då är man ett Guds barn (Joh 1:12)!

 Men tror jag tillräckligt? 

  • En liten tro är lika mycket en tro som en stark tro. Det avgörande är inte hur stark tron är utan vem tron riktar sig mot, därför att Jesus är den som räddar. Tro är ju att lita på honom i stället för på sig själv.
  • Det finns bara en person i Nya Testamentet som får ett personligt löfte om paradiset och det är rövaren på korset. Han avrättas samma dag som Jesus och ber honom att han ska tänka på honom. Det är alltså en väldigt svag tro han har, men Jesus svarar: I dag ska du vara med mig i paradiset (Luk 23:43).
  • I Joh 15:15 står det att Jesus kallar sina lärjungar för vänner. Han vill att vi ska vara hans vänner! När vi ger honom av vår tid och bön växer vi i tro och förstår att vi hör ihop med honom. Vänskapen med honom hjälper oss att lita på att vi är frälsta.

Martin Jonsson

Med detta svar avslutar vi en lång tradition i Insidan.

Ända sedan Insidan startades har det funnits en sida i tidningen där det finns möjlighet att ställa frågor och få svar. Men tiderna förändras. Frågorna är nog inte färre men att skicka in en fråga och sen vänta på svar i några månader… det är inte bara 1900-tal utan också ganska onödigt. Men självklart finns möjligheten kvar här på Insidans nya hemsida. Ställ din fråga under Kontakt i menyn.

Vi passar på att säga stort tack till Martin för alla kloka svar under tio års tid!

Foto: pixabay.com
Martin Jonsson
Präst, Varberg Svarade på läsarnas frågor i "Frågar du så svarar vi" mellan 2007 och 2016.
DELA
Föregående artikelVad säger himmelens nyhetssajt om 2016?
Nästa artikelInsidan är viktig!