Hej!

För att finna Guds vilja med ditt liv måste du gå till Guds Ord. I Bibeln, närmare bestämt i Ef. 1:11, står det: ”I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.” Det innebär att vi upptäcker vår identitet och livsmening genom relationen med Jesus Kristus.

Gud tänkte på dig långt innan du tänkte på honom. Hans plan för ditt liv fanns innan du blev till. I Ps. 139:16 står det: ”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.”

Du väljer själv vilken utbildning du ska gå, vem du ska gifta dig med, hobby och mycket mer, men du väljer inte syftet med ditt liv. Meningen med ditt liv är insatt i ett mycket större universellt syfte som Gud har utformat för evigheten. Djupast sett så är vi skapade för att glädja Gud ”som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Tim. 2:4), bli lika Jesus, tjäna varandra i kärlek samt ge evangeliet vidare till andra.

Genom att leva i nära gemenskap med honom kommer du också att leva efter hans vilja. I Rom. 12:2 står det: ”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.” Gud älskar oss och vill oss väl, han har gett dig din personlighet med olika gåvor/färdigheter som han vill att du ska använda och på så sätt leva efter hans vilja med ditt liv. Det finns ett danskt ordspråk som lyder: ”Det som du är, är Guds gåva till dig. Det som du gör med dig själv, är din gåva till Gud.”

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelGuds löfte
Nästa artikelBra och omoderna ord: Förnöjsamhet