Insidan svarar

Fråga: ”Vad menar man när man säger att Gud kan tala till oss och ha en relation med oss? Det är ju inte som en vanlig relation, och jag upplever Gud som väldigt tyst och avlägsen, jag ber, lovsjunger men han är bara tyst. Ska det vara så, eller finns det mer att upptäcka som jag missat?” 

Jag tror att vi är många som stundtals upplever Gud långt borta och väldigt tyst, precis som du beskriver det. Även på många ställen i Bibeln står det om att Gud döljer sig eller är tyst. För mig blir det ändå en uppmuntran till att fortsätta att söka Guds ansikte, eftersom Bibeln inte väjer för det här utan att det faktiskt får stå med där. Det ger också tröst att det är fler än du och jag som har upplevt Gud som långt borta, inte minst Job.

I Psaltaren kan du läsa flera psalmer där personer klagar på Gud, varför han sover eller gömmer sitt ansikte. Till och med Jesus säger på korset innan han dör: ”Min Gud, min Gud varför har Du övergivit mig?” Men ändå uppmanas vi att fortsätta söka Gud och då lovar Han att vi skall finna Honom. I Jes. 29:13 står det: Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.”

Gud talar först och främst till oss genom sitt ord, Bibeln. Därför är det så viktigt att vi faktiskt läser i den och ber om att Han också ska öppna vårt hjärta så att vi kan förstå det vi läser. Det är inte i huvudsak i eldskrift på en vägg som Gud vill tala till oss, även om Han har använt den metoden också. Ge dig tid till att vara tillsammans med Honom i bön och bibelläsning så kan jag lova att du mer och mer får lära känna Honom och förstå Hans vilja med ditt liv, men också få uppleva stunder av närhet med Gud. Genom bönen öppnar du upp dig för Jesus och den Helige Ande. Du blir mer inlyssnande för vad Anden vill ge dig och utrusta dig med för att kunna vittna för andra.

Att ha en relation med Gud innebär att du aldrig är ensam, Gud är med dig även om du själv inte ser eller känner det. Han förlåter, upprättar och ger dig frid. Ja, det finns mer att upptäcka! Som det står i en gammal sångvers som vi ofta sjöng när jag var liten: ”Uti Bibeln finns en skatt, sök den!” 

Gud välsigne Dig!