En av mina nykristna vänner har nyligen berättat att hon är homosexuell, och hon frågar om det är fel enligt kristendomen. Vad ska jag svara, och hur ska jag kunna stötta henne på bästa sätt?

Hej, tack för Din fråga. För att kunna ge ett uttömmande svar på en sådan svår och känslig fråga som det här är, skulle det behövas mer utrymme än vad som ges i detta forum. Vad jag kan förstå, utifrån Bibelns texter, är det enkla svaret att utlevd homosexualitet inte är något som Gud kan välsigna, men det är å andra sidan inte heller ett liv byggt på lögner, skvaller, orena tankar, girighet med mera, med mera.  Alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Så står det i Rom 3:23. Vad är det då som kan rädda oss? Jo, tron på Jesus Kristus! Vi fortsätter att läsa vidare i Rom 3:24 Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Halleluja!

I Joh 8:7 hittar vi berättelsen om äktenskapsbryterskan som skulle stenas, där Jesus säger: Den som är utan synd må kasta den första stenen på henne . Det slutar med att ingen kastar någon sten, utan alla går därifrån och Jesus säger då till kvinnan: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Han säger inte, ”gå och lev som du själv vill och anser är bra för dig, bara det inte skadar någon annan”. I toleransens namn upphäver inte Jesus frågan om ansvarsfullt leverne.

Regler ska vara hjälpmedel för oss till ett meningsfullt och rikt liv, inte påtvingade restriktioner. Det viktigaste för dig i din situation är att be för din kompis och be även att Gud ska leda dig i era samtal. Du kan ta hjälp av en själavårdare eller en präst, som du har förtroende för, som kan hjälpa er och förklara vad Bibeln lär om homosexualitet, men som också kan vara med och be för din kompis. När en människa sedan blir omvänd till Gud, föds en längtan och en vilja att följa hans bud och då behöver personen be Gud om hjälp att belysa det som är fel i hennes liv och som hon behöver vända sig bort ifrån och få förlåtelse för.

Gud välsigne dig