Om det är vår fria vilja som har fört in synden i världen, och om fri vilja är något gott – kommer det då att finnas fri vilja i himlen? Finns det alltså möjlighet för synden att förstöra himlen?

Denna gång har vi fått en viktig och ganska svår fråga! Den fria viljan är helt grundläggande för det mänskliga livet. Det är bl.a. det som är unikt för oss människor – vi har fått en fri vilja och dessutom ett samvete som leder oss i våra olika val. Därför kommer den fria viljan att finnas kvar hos människan även efter Jesu återkomst. Det betyder alltså att det finns fri vilja i himlen men med en stor skillnad – syndens makt är borta.

Enligt kristen tro är vi födda med en ”förmåga” att göra det som är fel, att synda emot Gud och våra medmänniskor. Bibeln kallar detta för ”den gamla människan” (Rom 6:6). Denna ”gamla människa” kommer vi att bära på så länge vi lever – samtidigt som vi har iklätt oss en ny människa genom dopet och tron. Hela livet pågår kampen mellan gott och ont, mellan den gamla och den nya människan. Bibeln uppmanar oss till att kämpa: ”Ljug inte på varandra. Ni har ju lagt av er den gamla människan…” Kol 3:9. Aposteln Paulus kämpade också med detta: ”Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.” Rom 7:19

Men en dag är kampen över och synden är borta!

När livet på jorden är slut och Jesus kommer åter i makt och härlighet – då kommer det aldrig mer kommer finnas plats för någon djävul och ondska. Då, när den onde är lagd under Jesu fötter, går Guds folk går in i evigheten. Då kommer vi bli totalt genomlysta av Guds härlighet och ”Gud ska vara allt i alla” 1 Kor 15:28. Där, i himlen, har vi vår fria vilja men då vill vi bara välja det som är gott! Då älskar vi Gud av hela vårt hjärta och ger av hans kärlek till varandra. Det som vi bara anar här kommer att slå ut i full blom där.

…vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud berett åt dem som älskar honom” 1 Kor 2:9

Martin Jonsson, Varberg