Ställer vi frågan till en orienterare, om han eller hon skulle ge sig ut i spåret utan karta och kompass, tror jag att svaret skulle komma ganska direkt; nej! Bibeln är den karta och kompass som Gud har gett oss för att vi ska kunna få lära känna honom och veta hans vilja med våra liv. Tänk att Gud, universums Herre, har talat till profeter, kungar, fiskare med flera under mer än tusen år, i syftet att alla människor skulle kunna få lära känna honom och komma till tro på Jesus Kristus och på så vis bli räddade!

Om inte något hade funnits nedtecknat om Gud hade vi inte heller kunnat veta så mycket om honom. Men nu vill Gud uppenbarligen komma i kontakt med sin skapelse och han ger oss då sitt ord. I Kol. 3:16 står det; Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Bibeln öppnar fönster mot himlen och ger oss en skymt av Gud. Om vi läser Bibeln och söker Guds ledning och samtidigt ber om att få öppnade ögon, kan vi också vänta oss att inte bara få se vad Gud har sagt till människor i gångna tider utan även höra Guds ord tala direkt till oss i dag. Bibeln är lika aktuell idag i den livssituation och den tid vi lever i nu.

Visst kan det komma dagar då jag tycker att jag inte får ut något av att läsa Bibeln. Men skulle jag då vänta med att läsa i den till dess att jag känner för det, så skulle det nog tyvärr aldrig bli av. Jag vill vara nära Jesus så att jag inte kommer bort från honom och jag behöver hans ledning, tröst och uppmuntran – därför fortsätter jag att läsa i min Bibel, även då jag inte känner för det. Här kan det vara en stor hjälp med en bibelläsningsplan typ Accent eller liknande, för att få in bra rutiner för sin bibelläsning. Läs Bibeln med en förväntan om att Gud vill tala till just dig! Fatta vad spännande läsningen blir då!

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Ps. 119:105)

Gud välsigne dig

Ulrica