Det korta svaret på frågan är att det är nödvändigt att vara med i en kristen gemenskap för att din tro på Kristus ska få näring och växa till.

Det finns olika sorters kristen gemenskap. Den viktigaste kristna gemenskapen för mig är när kristna firar gudstjänst. Då kommer man inför Herren som Kristi kropp på ett speciellt sätt. Alla får vara med i den gemenskapen. För mig är den mindre gemenskapen såsom cellgrupp, bönegrupp, webbkyrka, chattforum mer som ett komplement.

Det är viktigt för dig att vara med

Vi äter regelbundet mat för att må bra och orka med livet. På samma sätt behöver vi regelbundet andlig mat. ”Den kristna gemenskapen” hör till de fyra b:n som det står om i Apg 2:42, som beskriver de nådemedel som de första kristna höll fast vid – bönen, brödsbrytelsen, bibeln och brödragemenskapen. Dessa b:n är grunden för vår växt i tro. Tas något av dessa bort haltar det kristna livet på ett allvarligt sätt – precis som en stol utan ett ben är vinglig och instabil. De fyra b:na behövs för vår andliga, regelbundna matpåfyllnad. Därför är det regelbundna gudstjänstlivet och den kristna gemenskapen i övrigt viktig. Precis som att be, läsa Bibeln och gå till nattvard.

Det är viktigt för de andra kristna att du är med

Vi kristna benämns i Bibeln som Kristi kropp (Ef 4) – en kropp med olika delar och funktioner (1 Kor 12:27). Du behövs i den kroppen. En sund kristen gemenskap tränar oss i att inte vara kristna konsumenter, utan att finnas i gemenskapen för att tjäna varandra. Den kristna gemenskapen tränar oss också i tålamod och ödmjukhet, för vi får siktet inställt på någon annan än oss själva. Du är viktig för den kristna gemenskapen med dina gåvor och din personlighet. Ta frimodigt del i den gemenskapen!

”Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.” Hebr 10:25

Bodil Månsson, lärare, Ängelholm