Flera gånger i mitt liv har jag fått erfara hur Gud har mött mig och gjort mig fri på insidan med sin kärlek.

Ett tydligt minne är när jag för ungefär ett år sedan kände en stor hopplöshet och att jag var omgiven av mörka känslor, utan några idéer på hur jag skulle ta mig ur situationen. En vän till mig (som är präst i Svenska kyrkan) kom då hem till mig och vi bad och firade nattvard tillsammans, något som var härligt men som i stunden inte ledde till någon tydlig emotionell förändring.

När min vän hade gått märkte jag dock att mina känslor var helt förändrade.

När min vän hade gått märkte jag dock att mina känslor var helt förändrade och att det tunga och mörka jag hade känt istället var ersatt med en enorm glädje och frid på insidan – något som inte kom från mig själv och som stannade kvar! De kommande dagarna låg jag ensam hemma och var förkyld men var samtidigt helt uppfylld av en ljuvlig frid.