När jag ser framsidan till detta nummer av Insidan, så associerar jag genast till jordbävningen i Haiti i början på januari. Uppenbarligen var inte husen där byggda för att stå pall för en jordbävning av den styrkan, människorna verkade inte heller vara förberedda på katastrofen som väntade runt hörnet.

När jag läste Eriks artikel om vad vi bygger på för grund, blev jag väldigt utmanad. Jag måste fråga mig, skulle mitt hus stå pall för en sådan jordbävning som drabbade Haiti, på det andliga planet? Är jag förberedd på skakningar, har jag byggt för att bli trygg?

Min bön är dels att människorna på Haiti som lider och inte har tak över huvudet eller mat för dagen, ska få den hjälp den behöver, men också att vi alla, inklusive jag själv, ska få en tankeställare och fundera över vad vi står på för grund.

Läs månadens nummer av Insidan och låt dig utmanas! Fundera på om det finns något du skulle vilja eller behöva fasta ifrån, eller låt dig inspireras av intervjun med Peter.

Låt oss få veta vad du tycker om Insidan! Saknar du något? Vill du bidra med något? Vi tar tacksamt emot förslag, insändare, frågor, mail och sms!