Nu i oktober infaller den söndag som i kyrkan kallas för tacksägelsedagen. Förr i tiden tog bönderna denna dag med sig delar av sin skörd till kyrkan för att att tacka Gud för att han återigen hade välsignat dem med mat. Man kom med korgar fulla av äpplen och rotfrukter, säckar med potatis eller kärvar med olika sädeslag. Det blev en tydlig påminnelse om att allt detta goda, som på ett sätt var resultatet av böndernas hårda slit, egentligen ytterst sätt kom ifrån Gud.

Frukt är temat i detta nya Insidan-nummer (som också detta är frukten av en fantastisk redaktions hårda slit – men ytterst beror på Gud.) Frukt är en bild som ofta används i bibeln för allt det goda som kan växa fram i Guds rike. Det kan handla om att människor blir kristna, om goda egenskaper i den kristnes liv eller om andra positiva konsekvenser som växer fram där Jesus är.

I detta nummer kan du läsa om Jesus liknelse om såningsmannen – om att vi frimodigt får ”så ut” Guds ord så att fler kan få komma till tro, även om det kan finnas en massa saker som hindrar frukten ibland.

Läs om vilken frukt ett långsiktigt missionsarbete har fått ge i Etiopien och läs om den livsfrukt som verkligen är en gåva från Gud och inget man ”skaffar” – barn!

Och läs för allt i världen om hur viktigt det är för en gren att sitta fast på trädet. Frukten är egentligen bara en konsekvens av det viktigaste, att grenen lever och får näring från stammen! Jesus vill att du ska leva och i dopet har han förenat dig med sig. Förbli i honom – han är det verkliga livet.

Själv rycker jag in som vikarierande redaktionschef och det är häftigt att få se redaktionens arbete inifrån. Insidan är unik och det är väldigt roligt att få vara med i det arbetet och nu få börja plan(t)era inför vårens nummer. Vi hoppas på och ber om god frukt!

 

Bön
Gode, helige Ande, du som är livgivaren, ge mig av ditt liv så att jag kan växa och bära frukt!

Foto: Aidan Meyer
Jakob Andersson
Redaktionschef för Insidan 2014-2023 men arbetar numera på Strandhems bibel- & lärjungaskola samt med Ledarutbildningen. jakob.andersson@strandhem.nu
DELA
Föregående artikelDet hänger på honom
Nästa artikelCarl Olof Rosenius