”En ny dag med nya möjligheter”. Så brukar man säga. Samma sak gäller ju inför ett årsskifte: Ett nytt år med nya möjligheter. Och utmaningar. Ja, vad vore ett år utan utmaningar? Antagligen lugnt och skönt i början men trist och inte särskilt utvecklande i längden. Kanske 2012 är året då du tar ett större ansvar i din ungdomsgrupp; berättar för dina okristna vänner på ett djupare plan om din tro; låter Jesus ta en allt större plats i ditt liv – you name it.

För första gången i Insidans historia så är också decembernumret tjockare än 24 sidor. Allt för att kunna pressa in ännu mer bra grejer i ett och samma nummer. Förhoppningsvis hittar du något i tidningen som talar till just dig och den situation som du befinner dig i. Kanske du har särskilda förväntningar på Gud inför det kommande året; kanske du nyligen har stött på någon hemlös och inte vetat hur du skulle agera; kanske du just nu kämpar med relationer till andra. Dessa exempel är bara något av vad du kan läsa om i det här numret.

Till sist: Lisa Lindh och Frida Ekström gör här sitt sista nummer som redaktörer för Insidan. Det har varit fantastiskt roligt att jobba tillsammans med dem under tre års tid. Båda två har tillfört mycket med sina olika gåvor och personligheter – och kommer vara saknade! But the show must go on. I nästa nummer kommer deras formidabla efterträdare att presenteras: Gabriel och Cecilia.

Vi i redaktionen vill nu önska Dig en välsignad jul & ett gott nytt år!

Bön: Gud, tack för att du vill ha en personlig relation med var och en av oss. Öppna mitt hjärta för dig. Amen.