Livet är fullt av frågor. Ofta är kanske frågorna också fler än svaren. Val ska göras: vilket gymnasieprogram ska jag söka till? Vill jag jobba eller plugga efter gymnasiet? Beslut ska fattas: När ska jag flytta hemifrån? Vilket yrke ska jag satsa på? En del känner mycket tydligt vilken deras livsväg är; andra väntar förtvivlat på att allt ska falla på plats. Att alla livets pusselbitar ska fogas samman till ett trevligt mönster så fort som möjligt.

Kanske är det under tonårstiden man allra mest funderar på framtiden och vilka olika val som kommer leda åt ett visst håll i livet. Utan tvekan finns det i alla fall ett oerhört stort antal valmöjligheter. Och hur kan jag veta vad som är ”rätt” och vad Gud har för tankar med mitt liv? Vad kan ”Guds ledning” innebära? Dessa frågor är några av de spännande saker som du kan läsa om i det här numret av Insidan.

Vi har även besökt Nytt Hopp i Helsingborg: en kristen organisation som arbetar för människor från andra länder och kulturer som nu bor i Sverige.  En fantastisk möjlighet att dela erfarenheter, lära av varandra och en plats där Gud kan få göra stora saker. När vi låter honom leda oss.

Bön: Gud, tack för att du vill gå vid min sida genom hela livet. Öppna mitt hjärta för dig. Amen.