De flesta människor som fötts på vår jord fram till denna dag har haft väldigt lite möjligheter att påverka det samhälle de växt upp i. Visst har man kunnat göra det bästa av sin livssituation men hur samhället fungerar, vart pengarna ska hamna och vem som har makten – det har de flesta faktiskt inte kunnat påverka. (Även i vår tid är det faktiskt bara 20 länder i världen som räknas som fullt ut demokratiska.*) Men så är det inte för oss! Vi har verkligen möjligheten att göra skillnad.


Som kristna tror vi på en Gud som vet bäst och som dessutom är god. Detta är inget vi ska vara kaxiga över – och det betyder inte att kristna är klokare eller alltid vet bättre än andra. Men det betyder att vi har något enormt värdefullt att ge till vårt samhälle. Och då tänker jag inte på evangeliet om Jesus och inbjudan till gemenskap med Gud – som ju är det bästa vi har att ge. Nej, jag tänker på de värderingar och ordningar som bygger på vad Gud har sagt i sitt ord; de måste ju vara den bästa grunden för ett gott samhälle. Ett samhälle byggt på Guds klokhet kommer ha störst möjlighet att funka, därför att Gud är den som konstruerat hela tillvaron!

I detta ligger ett uppdrag för den kristne! Gud vill att vi ska påverka vårt samhälle, inte bara genom att prata om Jesus, utan genom att engagera oss och göra skillnad utifrån de värderingar som Gud har gett oss. Det innebär inte att alla måste bli politiker. Att vara fotbollstränare eller att engagera sig i elevrådet är också sätt att forma människor och sammanhang efter Guds värderingar. Men i ett land som Sverige är det faktiskt fullt möjligt att en av Insidans läsare en dag kan bli statsminister. Tänk vilken skillnad det kan göra med kommunpolitiker, riksdagsledamöter och till och med statsministrar som vill göra sitt jobb utifrån en längtan att ära Gud. Vilka möjligheter vi har!

* Democracy Index från The Economist

Bön: Hjälp mig att göra skillnad i vårt samhälle. Sänd mig dit du vill ha mig. Amen.