Vad finns det egentligen som talar för att kristen tro är sann? Vad finns det för svar på invändningarna mot kristen tro?

I boken Liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro finns det 26 bra argument för att tro på Gud och svar på 16 vanliga invändningar. Det är dessutom ganska korta kapitel – mellan 1 och 9 sidor. Boken är en jättebra grundbok i apologetik och ger en sammanfattning av de viktigaste och bästa argumenten, och presenterar dem på ett ganska lätt och kortfattat sätt.

Några ämnen som går att läsa om är relationen mellan vetenskap och tro – eller rättare sagt varför vetenskapen talar för Gud istället för emot Gud, evolutionsteorin, universums uppkomst, ondskan i världen, varför Gud inte visar alla att han finns, och vad det finns för belägg för att Jesus verkligen har funnits.

Det är en bok som visar att en kristen tro inte alls motsätter sig intellekt och förnuft och som utmanar läsaren att själv testa argumentens trovärdighet.

Tobias Sunnerdahl
Bokens författare
Stockholm