Boktips: Ädelstenen

Ädelstenen är en spännande bok som utspelar sig på Gamla Testamentets tid i profeten Elias hemby Tishbe, under en period på cirka 60 år.

Handlingen börjar när Israel delas i två delar efter kung Salomos död och slutar strax efter att Elia kallar ner eld på berget Karmel för att visa baalsprofeterna att Herren är Gud. Däremellan får läsaren följa vardagslivet i byn, sätta sig in i viktiga traditioner och lära sig mer om synen på Gud. Berättelsen visar hur viktig relationen med Gud är och hur den kan föras vidare till nya generationer, men också hur lätt ett helt samhälle kan komma bort från Gud och i stället börja dyrka avgudar.

Genom hela berättelsen finns bibelhänvisningar så att den som blir nyfiken kan slå upp och läsa mer i sin egen bibel. Längst bak i boken finns karta, tidslinje, släktträd, ordförklaringar, en enkel beskrivning av det historiska sammanhanget och samtalsfrågor som kan göra det lättare för oss som lever i en helt annan tid att relatera till Gamla Testamentets historia. Ädelstenen är skriven av Paul Juhlin.