Inga enkla frågor, William Lane Craig

I denna bok tar författaren upp olika frågor som vi ofta kan tycka är mycket svåra att få bra svar på. Hur kan det finnas ondska i världen om Gud är god och allsmäktig? Hur bör man se på abort? Dessa och flera andra både tunga och kontroversiella frågor behandlas och får genomtänkta svar. Även om det är många frågor som vi kanske kommer att bära på och fundera över hela livet, så kan denna bok få vara en hjälp på vägen.