Jag har ofta fått frågor kring Bibelns trovärdighet och om Jesus verkligen var Guds son. Svaren på dessa frågor har jag bland annat funnit i böcker. Den bästa boken enligt mig är Stefan Gustavssons ”Skeptikerns guide till Jesus del 1”. Boken för oss ner på gräsrotsnivå i många olika frågor. Hur behandlade man information på Jesus tid? Vilka olika skrifter finns om Jesus? Kapitlet som är min favorit handlar om trovärdigheten kring de namn som används i NT. Gustavsson bjuder dessutom på åtta riktigt djupdykande kapitel angående evangeliets trovärdighet. Allt detta på 192 sidor och med ett enkelt språk som är lätt att ta till sig.

Joel Nilsson