Tänk om det fanns en hemsida som hette “GUDS VILJA”, där jag direkt kunde läsa om Guds planer för mig! Allt man skulle behöva göra hade varit att klicka fram sitt namn. Där skulle Guds vilja för mitt liv stå skriven. Vem har inte någon gång önskat att få tydliga direkta tecken eller signaler som vägledning! Livet är ju fyllt av valsituationer. Många gånger är frågorna fler än svaren. Men det finns trots allt riktlinjer för hur vi ska finna Guds vilja. Några av dem finner du i denna bok. Detta är den tredje upplagan av Tomas Nygrens enkla och systematiska utläggning av hur vi, unga som gamla, kan avgöra vad Gud vill med våra liv.

Markus Holmström

Boken finns att köpa för 30 kr på alla ELUs läger samt på http://salt.efs.nu/riks/webbutik/ där den också finns som gratis e-bok.