En bok av Olof Edsinger.

I en tid då tanken på en ”dömande gud” rimmar illa i de flestas öron förklarar Olof Edsinger på ett mycket bra sätt varför Guds dom är ett av de bästa budskap som finns – den är ett uttryck för hans godhet, garanten för jordens rättvisa, grunden för ondskans nederlag och förutsättningen för vår frälsning!

Han tar samtidigt upp flera intressanta sidofrågor, såsom om det alltid är fel att vara ”dömande”, om vi kommer att få ”lön” för våra gärningar, och om GT är mer dömande än NT.

Det är svårt att läsa Olofs bok utan att känna ett större allvar inför vad man gör av sitt liv och hur man har det ställt med Gud, men också utan att få en större längtan efter att leva nära Jesus. Slutligen poängterar Olof att domen är någonting för kristna att verkligen se fram emot! Jag rekommenderar boken varmt.