Inspelad undervisning: http://www.elungdom.se/media/inspelad-undervisning/

På ELUs hemsida kan du hitta en mängd predikningar och undervisning utifrån Guds ord, Bibeln. Att lyssna på det kan vara en hjälp att växa och fördjupas i sin tro, sin förståelse och sitt lärjungaskap. Genom att fylla på med Guds ord kan vi utveckla vår relation till vår himmelske far. Därför står undervisningen i fokus på läger och andra av ELUs evenemang.

På hemsidan kan du välja att ordna ljudfilerna utifrån datum och evenemang, utifrån ämne och typ av undervisning eller utifrån talarens namn.