Målet i sikte

KRIK:s nya andaktsbok ”Målet i sikte” är ett bra tips för både den personliga andakten och för andakten i ungdomsgruppen eller på sportsamlingen.

Boken innehåller 70 andakter, indelade i olika avdelningar som skapelse, identitet, syndafall, Jesus, livet med Gud och ge det vidare. Varje andakt innehåller ett bibelord, en betraktelse, en utmaning och en bön. Det är många olika författare som skrivit. Andaktsboken har ett tydligt budskap att med Gud i centrum så får våra liv rätt perspektiv. När vi tar oss tid att läsa Bibeln, stillar oss inför Gud och låter oss utmanas i att efterlikna Jesus, stärks vår tro. Inte bara som något vid sidan om resten av livet, utan som en grund för hela livet. Vi får rätt mål i sikte!

Sofia Ödman