Steg för steg studiebibel


I höst har det kommit en ny utgåva av Svenska Folkbibeln 2015: Steg för steg studiebibel – den visuella vägen in i Bibelns värld. Det unika med den här bibelutgåvan är att den innehåller 640 färgsidor med illustrationer och nyhetsgrafik som förklarar texternas bakgrund, presenterar olika tolkningsmodeller och tar upp omdiskuterade frågor med argument för och emot. Läsaren utmanas att jämföra tolkningar, sätta sig in i bibelpersonernas situationer och koppla det till sitt eget liv. Steg för steg studiebibel inleds med en introduktion till hur den är uppbyggd, en massa spännande fakta om Bibeln och vägledning inför läsningen. Varje bibelbok börjar med en översikt av händelseförlopp och teman, en bild som berättar något centralt, kända citat, hela boken på 60 sekunder och hela boken med 25 ord. Man får tips på saker att leta efter och fundera över när man läser. Även inne i bibelböckerna finns grafiksidor som förklarar texten och gör den levande. Det är en perfekt möjlighet att förstå Bibeln bättre! Studiebibeln kan beställas från XP Media.