Du kanske redan har sett The Bible Projects videor eftersom de funnits rätt länge, men det senaste är att hela Bibeln nu finns presenterad på svenska! Projektet består alltså av snyggt animerade videor som går igenom Bibelns böcker och ska hjälpa människor att upptäcka Bibeln som en sammanhängande berättelse som leder fram till Jesus. Översiktsvideorna över Gamla och Nya testamentet är som snabbgenomgångar som berättar i stora drag vad texterna handlar om och förklarar hur de hänger ihop – och hur allt hänger ihop med våra liv idag. Videorna om enskilda bibelböcker introducerar dem med historia kring deras tillkomst, upplägg, viktiga teman och poänger och förklarar vad berättelserna handlar om. The Bible Project är en enkel och bra ingång till att bekanta sig med Bibeln och få en introduktion och förståelse för sammanhanget innan man själv läser vidare. Videorna finns på YouTube och på The Bible Projects hemsida.