Vad innebär det egentligen att vara en kristen ledare? Vad är jag kallad till? Och hur mycket hänger det på om jag är duktig, effektiv och produktiv, kontra hur mycket gör Gud?

Detta är stora frågor om andligt ledarskap som Magnus Malm i denna bok försöker svara på. Boken riktar sig till alla kategorier av ledare inom kyrkan och är skriven utifrån hans perspektiv och erfarenheter. Boken är tung, själavårdande, självrannsakande, utmanande och ställer ledarskapet på sin spets. Den ska inte sträckläsas utan tuggas länge och väl. Genom boken kommer du att få gråta, skratta och börja om på nytt. Du kommer att få lära dig mycket om dig själv, Gud och andra. Det är ingen quick-fix eller en guide för att bli en ”rätt” ledare utan boken kommer att väcka frågor och funderingar, som du får ta med dig och bearbeta i din egen vandring med Jesus. Den är att rekommendera varmt till dig som brottas med de här frågorna eller befinner dig i någon form av ledarskap i kyrkan.