Att med stolthet stå upp för den kristna tron i vår sekulariserade kultur är inte det lättaste. Många frågor är svåra att bemöta och tvivel kan ligga nära till hands. Apologia är en förening som vill kommunicera den kristna trons rikedom av svar på ett intellektuellt trovärdigt sätt i Sverige i dag. Insidan har träffat styrelsen som består av ett gäng unga studenter.

Varför startade ni Apologia?

Vi var ett gäng studenter på Credoakademin (en bibelskola i Stockholm) som brann mycket för apologetik, alltså hur man kan försvara den kristna tron. Lärarna föreslog att vi skulle starta en förening som kunde fortsätta diskutera och fördjupa sig i de frågorna. De såg också behovet av ett nätvek som kunde stötta kristna som har mycket frågor och tvivel och ge svar och vägledning.

Så Apologia är ett nätverk?

Ja, det kan man säga. Vi är en förening som tar upp de stora frågorna om livet och tron och vi vill skapa ett nätverk som engagerar apologetiskt intresserade människor så att vi tillsammans kan ge kristendomen en större trovärdighet i vårt land.

Hur arbetar ni för att nå ert mål?

Bland annat så arrangerar vi konferenser som fördjupar sig i olika specifika ämnen och försöker bjuda in talare som är experter på sina områden. I Göteborg förra året lyfte vi frågan ”Vilken Jesus ska jag tro på?”, utifrån att Bibeln blir så ifrågasatt och det finns många konspirationsteorier kring vem Jesus var. Och i våras arrangerade vi en konferens i Stockholm på temat ”Tro och vetenskap”. Där hade vi även en debatt med humanisterna som sändes på UR-kunskapskanalen. Nästa stora grej är nu i höst. En konferens i Lund med rubriken ”Var är du Gud?” om ondska och lidande. Vår målsättning är att ha två konferenser per år och än så länge har det lyckats. Nyfikna och intresserade människor får mötas, lyssna till och diskutera intressanta ämnen och inspirera varandra.

Vi vill se Jesus göra större intryck i både kyrka och samhälle.

Vi har även en hemsida www.apologia.nu, än så länge inte fulländad, men vi jobbar på att få upp material av olika slag. Där ska finnas föreläsningar från konferenser, filmklipp med korta svar på frågor från genomtänkta människor och söndagsskolematerial.

Vilka driver arbetet?

Föreningen är ideell och vi är en styrelse på fem personer som leder det mesta av arbetet. Vi håller även på att utveckla lokagrupper på olika håll i landet som kan anordna lokala temadagar och utveckla nätverket. Inför konferenser samarbetar vi med olika kyrkor, föreningar och frivilligarbetare som ställer upp med praktiskt support. Nu i höst när vi är i Lund har vi förmånen att samarbeta med kristna föreningen Filippi.

Har ni någon speciell målgrupp?

Främst vänder vi oss till kristna. Vi vill ge vanliga kristna människor verktyg och inspiration att utforska sin tro, inse att den håller och få självförtroende att stå upp för den och ge den vidare till andra. Vi vill sträcka oss över alla samfundsgränser och åldersgrupper, men eftersom vi själva är studenter har det blivit den största intressegruppen. Men alla är självklart välkomna!

Vad drömmer ni om?

Vi vill se ett Sverige där kristna vågar utmanas, ställa också de svåra frågorna och försöka besvara dem. Vi längtar efter ett Sverige där det finns ett öppet och ömsesidigt intresse från olika trosuppfattningar att tillsammans söka sanningen, och vi vill se Jesus göra större intryck i både kyrka och samhälle. Att få se fler trovärdiga, rakryggade och ödmjuka kristna som är stolta över sin tro och med kärlek ger den vidare. Om Apologias sätt att jobba visar sig passande är vi glada att få fortsätta vara med.

Till sist, berätta mer om konferensen i Lund!

Vi ser verkligen fram emot att få samlas för att tillsammans utforska detta svåra och ibland lite tunga ämne om ondska och lidande, som ses som den största invändningen mot kristen tro. Men vi längtar efter att gå göra det med mycket hopp och tacksamhet till vad Jesus gjorde på korset. Vi är stolta och glada över att kunna presentera Eleonore Stump, en professor från USA, och en av världens främsta föreläsare inom detta ämne. Ett perfekt tillfälle att bjuda med kompisar som har mycket frågor och invändningar. Konferensen kommer att äga rum den 29-31 oktober på katedralskolan i Lund. Gå in på vår hemsida och anmäl er, www.apologia.nu!