Martin tjänar Gud i Hongkong

Alla som reser behöver någonstans att bo. Och alla människor behöver Jesus. Insidan har pratat med Martin Jönsson, som avsatt ett år för att möta människor på ett kristet guesthouse i Hongkong.

En regnig förmiddag sitter jag i min lilla etta i Ängelholm. Min vän Martin sitter på ett café i Hongkong. Han arbetar på ett kristet guesthouse som erbjuder mycket mer än bara tak över huvudet.

Vad gör du i Hongkong, Martin?

– Vårt guesthouse fungerar som ett vandrarhem. Folk som reser runt eller av andra anledningar behöver någonstans att bo får boka sovplats hos oss, ungefär som ett vandrarhem. Vår slogan är “create a home, away from home”.
Gästerna har möjlighet att delta i gemensamma måltider som vi ordnar för dem och under dessa måltider försöker vi ofta bjuda in till samtal och gemenskap. Men vi försöker också möta dem i allt annat som händer. Vi gör allt med en kristen prägel och frimodighet – vi är tydliga med vad vi tror på och vad vi står för. För mig innebär detta både praktiskt och socialt tjänande. Det praktiska handlar om vardagssysslor: städa, diska och tvätta. Allting som gör att vårt guesthouse går runt. Det sociala handlar om att möta människorna som kommer hit.

Då gäller det att man har bestämt sig för att man är redo att tjäna, och inte motiverar sig med att man själv ska gynnas av det.

Hur är det att vara engagerad i detta?

– Det är inte alltid så lätt. Jag tror man måste förbereda sig på vad det innebär innan man ger sig in i det. Ett vanligt jobb kretsar ofta kring pengar – man ska generera pengar för företaget man arbetar åt så att man själv får pengar. Här handlar det istället om människorna vi möter. Detta gör det både svårare och roligare. Ibland behöver något fixas akut och då krävs det att jag ger av min egen tid, även om jag inte pallar. Då gäller det att man har bestämt sig för att man är redo att tjäna, och inte motiverar sig med att man själv ska gynnas av det. Ibland möter vi människor som bär på sår, och som antingen delar med sig av berättelser som är tunga att höra, eller som beter sig på ett sätt som är svårt att hantera. Vissa gäster kan vara väldigt undvikande när man försöker möta dem, då är det svårt att få kontakt.
Men den största delen av jobbet skapar en stor glädje. I mötet med människorna får jag höra spännande berättelser, se livet ur andra synvinklar än jag är van vid och se människor bli berörda när de möts av Guds kärlek. Det är fantastiskt!

Har du något minne av en händelse som uppmuntrat dig?

– En gång hade vi en gäst som stannade hos oss ett par veckor. Hon stod inför ett stort livsbeslut och under tiden hon stannade hos oss fick vi hjälpa och stötta henne i det. Det betydde mycket för henne och då känns det så värt det. De positiva gångerna väger alltid upp det som är negativt.

Har ditt engagemang gett dig någonting på ett personligt plan?

– Under den tid jag varit här har jag fått bli mycket mer bekväm i situationer som jag tidigare tyckt var jobbiga. Det sociala har varit en utmaning för mig, men där känner jag att jag har fått växa mycket. I dag kan jag möta människor på ett mer avslappnat sätt än jag kunnat förr.
Just att växa var en av drivkrafterna till att jag valde att flytta hit och tjäna. Jag har längtat efter att få låta Gud forma mig genom det jag gör, för hans rikes skull. Där tror jag att han har ännu mer kvar för mig att växa i.

Måste man flytta till Hongkong för att tjäna Gud?

– Haha! Absolut inte. I just mitt fall går tjänandet ut på att möta människor, och då behöver människor vara öppna för att man ska möta dem. Hade detta funnits i Sverige hade jag kunnat tänka mig att göra samma sak där. Vi har andra liknande aktiviteter i Sverige som jag i framtiden skulle vilja engagera mig i. Språkcaféer för nyanlända är ett exempel. Där får man tillfälle att hjälpa människor med språket samtidigt som man möter dem på ett personligt plan. Jag vill fortsätta tjäna Gud genom att få möta människor!

_____

Jag blir inspirerad av mitt samtal med Martin. Ett guesthouse är en kreativ idé för att möta människor och jag känner att det finns utrymme för mycket mer av sånt här i Sverige. Att få leda ännu fler människor in i Jesus värme känns fantastiskt, både för min egen och för andras skull!