Att leda i lovsång är inte alltid lätt. Insidans reporter hörde av sig till lovsångsledaren Anna Hansson för att få hennes bild av hur det är att leda lovsång.

När jag ringer upp Anna Hansson är det med viss nervositet. Jag känner nämligen inte Anna utan har fått tipset från någon annan i redaktionen. Det enda jag vet är att hon brinner för lovsång. Några signaler går fram innan Anna svarar. På andra sidan möter jag en glad och social 31-åring som det är lätt att prata med. Hon har sysslat med musik länge och sedan strax efter konfirmationen har hon också lett lovsång.

Fem snabba med Anna

piano/gitarr
spela/lyssna
bok/tv-serie
sommar/vinter
chips/godis

 

Lyssnar på just nu?

Jon Thurlow som har improviserad lovsång varje vecka

 

Favoritbibelpassage

Var inte rädd,
för jag har återlöst dig,
jag har kallat dig vid namn, du är min.
Om du går genom vatten
är jag med dig,
eller genom strömmar
så ska de inte dränka dig.
Om du går genom eld
ska du inte bli svedd,
lågan ska inte bränna dig.
För jag är Herren din Gud,
Israels Helige, din Frälsare.

(utdrag ur Jesaja 43)

Vad är lovsång?

Tidigare tänkte jag att det var ett sätt att kalla på Gud, men med tiden har jag fått inse att lovsången är en respons på att Gud först kallat mig och väckt något i mig. 

Varför behövs lovsång?

Alla former av estetiska uttryck är väldigt viktiga för människan. Här ingår musiken. Den går liksom utanför det som det går att sätta ord på. Att använda musiken i tillbedjan kan därför vara oerhört kraftfullt. Den kan kommunicera något som inga ord kan beskriva. Detta speglar något som kommer från ett djupare plan, något utöver det enbart intellektuella. Dessutom är lovsången viktig då varje möte med Gud hjälper oss att växa och formas av honom.

Vem kan leda lovsång?

Alla som tillber i Ande och sanning. Det handlar inte om nivå eller hur duktig du är, utan det är själva tillbedjan som är det viktiga. Gud kan använda allt, så vill du leda lovsång så kan du. Det viktigaste som musiker är inte hur avancerat du kan spela, utan det handlar om hur väl du kan kommunicera det du vill kommunicera.

Hur leder man lovsång?

Det är viktigt att man förbereder sig. Förberedelsen kan delas upp i två delar: den inre och den yttre.

Den yttre handlar om det som syns och hörs, det rent musikaliska. Och här är rådet att öva, öva, öva. Ju bekvämare du är, desto mindre ligger i vägen för tillbedjan. Det är också viktigt att inte lägga sig på för hög nivå. Det är bättre att lägga sig lägre än för högt. Instrumentet får inte ligga i vägen för tillbedjan. Om du lägger ribban lågt så är det också lättare att vara förberedd och bekväm. Tänk: Hur kan jag använda det jag har?

Att få lovsjunga är att redan nu få gå in i det himmelska!

Det inre handlar om själva tillbedjan. På samma sätt som din röst är en färskvara så är känsligheten i tillbedjan en färskvara. Har du inte sjungit på länge så låter det inte lika bra som om du sjunger varje dag. På samma sätt så behöver du öva dig i tillbedjan. Övar du ofta på att tillbe och lägga fokus på Gud blir det lättare att även göra det när du leder lovsång. Det kan du göra genom att sitta med din Bibel och läsa en psalm långsamt, lyssna på en lovsång eller bara vara tyst inför Gud. För ytterst sett handlar ledandet av lovsång om att gå före, om att leda andra in i tillbedjan. 

Om man är ofokuserad då?

Här tror jag att meditativ bön – som Johannes av Korset definierar som att ha en kärleksfull uppmärksamhet på Gud – är ett gott verktyg. Det är så lätt att yttre saker tar fokus, men oavsett vad så gäller samma sak: Ha ditt fokus på Gud, då kommer det andra också.

Vad är svårt som lovsångsledare?

Att vara lovsångsledare är en väldigt utsatt position. Därför är det väldigt viktigt att veta att tillbedjan inte beror på dig eller hur duktig du är, utan att det är Gud som ger av sin Ande. Även prestation är en utmaning. Trots att jag lett lovsång i åratal är det något som ibland kryper fram även hos mig. Då gäller det att ha fokus på Gud, det gör stor skillnad! För då vet jag att allt kan gå fel, men min blick är ändå på Gud och det är det enda som är viktigt i slutändan. 

Vad är det bästa med att leda lovsång?

Jag känner mig hemma i lovsången. I tillbedjan så är jag på rätt plats, för jag är skapad för det här och det är detta vi ska göra i evigheten lång! Att få lovsjunga är att redan nu få gå in i det himmelska!

Hur får man ihop ett bra lovsångsteam?

Jag fick en gång kommentaren: “Ni ser ut att ha så roligt tillsammans” och det tror jag pekar på något viktigt. Lägg därför tid på att lära känna varandra och skapa en tillåtande och uppskattande miljö där ni är trygga med varandra. För då leder konstigheter till gemensamma skratt istället för att det blir jobbigt. Och glöm inte att be för varandra!

Har du några sista tips?

Var dig själv! Du är underbar som du är och lovsången behöver inte låta precis som på inspelningen, utan gör den till din. Och är du ny i ditt uppdrag så våga göra fel, för det kommer bli många fel i början.

Innan jag lägger på avslutar Anna med en uppmaning:
Sverige behöver fler lovsångare och musiker som andas himlens frihet och trygghet!