Vi träffar ständigt nya människor, varav de flesta inte har någon större inverkan på våra liv. Ibland kan ett möte dock vara helt livsomvälvande.


Privat

Diego Monja Chavez är en sextonårig kille som bor i norra Peru tillsammans med sina föräldrar, en bror och två systrar. Förutom att teckna, spela fotboll och heja på favoritlaget Real Madrid gillar han även att spela gitarr, vilket han numera gärna gör i kyrkan. Men så har det inte alltid varit, berättar Diego.

En livsförvandlande vänskap

– För tre år sedan tog min syster med mig till kyrkan, och jag följde sedan med henne någon gång då och då. Ett år senare träffade jag en missionär, som intresserade sig för mig. Han talade med mig om Gud, och insisterade hela tiden på att jag borde komma till kyrkans ungdomssamlingar. Det var även han som lärde mig att spela gitarr. När jag först träffade honom trodde jag inte att en vuxen man och en tonåring kunde umgås på det sättet. Men han blev verkligen min vän, och hans omsorg om andra gjorde ett stort intryck hos mig. Han undervisade mig i Bibeln, lärde mig viktiga bibelverser och berättade vad Bibeln säger om hur vi ska behandla vår nästa – att vi till och med ska be för dem som förföljer oss! Det var även han som uppmuntrade mig att spela gitarr i kyrkan. Jag minns första gången jag spelade: jag var så fruktansvärt nervös, men min längtan efter att spela var ännu större!

Efter varje predikan i kyrkan hade jag alltid en massa frågor. Jag började åka på bibelstudier, flera dagar i veckan, för att lära mig mer och få svar på mina frågor. Vi har alla ett tomrum i våra hjärtan, som vi försöker fylla med en massa olika saker. Jesus har fyllt det tomrummet i mitt hjärta.

Mission = utbyte

– Missionären som blev min vän har betytt mycket för mig, och det är just det där som jag tycker är det fina med mission: att det kommer en människa som kan lära mig något och samtidigt lära sig något av mig. Det blir ett utbyte! Nyligen fick jag till exempel lära mig att det i hjärtat finns två jag. Det omvända-jaget och syndare-jaget, och att det alltid finns en kamp mellan dem. Det visste jag inte innan. Missionen fick vara ett verktyg som Gud använde för att dra mig in i kyrkan.

Om Gud lägger ner en längtan i en människa kan vem som helst bli missionär.

Är det nödvändigt med mission?

– Ja, det tror jag. Utan mission skulle kyrkan bara bestå av några få. Vi behöver undervisa andra för att kyrkan ska kunna växa och bli fler. För kyrkan – det är ju vi! Vi är alla kallade att gå ut med Bibelns budskap på olika platser och på olika sätt, och hjälpa människor där det finns behov. Om Gud lägger ner en längtan i en människa kan vem som helst bli missionär.

Nyligen höll jag min första lite längre andakt och den handlade om såningsmannen. Såningsmannen kan vara Jesus, men kan också vara vi kristna. När vi berättar för andra om Jesus kan sådden falla både vid vägkanten, på stenarna, bland tistlarna och i den goda jorden. Det står i Bibeln att en sår, en vattnar, en skördar, men Gud ger växten. Det är viktigt att komma ihåg!

Om jag har fått ta emot evangeliet om Jesus har jag en skyldighet att berätta det vidare för andra; det bildar en kedja. Det behöver inte vara att gå runt och knacka dörr och säga ”Ta emot Kristus!” Utan det är bättre att börja med sin familj och sina vänner; de som man har nära.

Ge ditt liv till Jesus!

– Jag vill verkligen uppmuntra till att engagera dig i kyrkan. Nöj dig inte med att bara gå på gudstjänsten och andra samlingar i kyrkan. Samlas hemma hos varandra och läs Bibeln tillsammans. Ta med dina vänner. Låt ingen döma dig eller kalla dig för en tönt. Du har fått se något alldeles särskilt, som de inte har upptäckt ännu. Vi har inte blivit lovade ett enkelt liv bara för att vi är kristna, men Gud har lovat att ge oss den kraft vi behöver för att klara av problemen vi får möta. Lär dig språk och förbered dig på att Gud kanske kallar just dig till att tjäna honom som missionär i ett annat land. Av mina missionärsvänner här i Peru har jag faktiskt lärt mig lite svenska, så nu kan jag tillsammans med er alla säga ”Gud är min bäste vän!”